הלכה בעולם חדש שיח רבני בחברה מודרנית

עמוד:4

Ariel Picard HALACHA IN A NEW WORLD Rabbinic Discourse in Modern Society עורכים אחראיים : משה אידל , מנחם פיש עורך : דרור ינון Copyright © All rights to the Hebrew edition reserved to Shalom Hartman Institute © כל הזכויות שמורות למכון שלום הרטמן , ירושלים תשע"ב 2012 אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכני ( לרבות צילום , הקלטה , אינטרנט ודואר אלקטרוני , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוגי : 888620 מסת"ב : ISBN : 978-965-07-2021-6 www . Hartmaninstitute . com עריכה לשונית : דנה רייך הביא לדפוס : אבינועם יובל נאה סידור הדפסה ובריכה : מפעלי דפוס כתר , ירושלים Printed in Israel

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר