מבוא כללי

עמוד:13

הציוני דתי בכמה רשתות משמעות הוא בחירה שאינה עובדה מחויבת עבור כל אדם דתי במרחב מודרני . כך למשל חרדים רבים אינם חיים בכמה רשתות חברתיות , אלא מתרגמים את רשת המשמעות החילונית לשפה דתית חרדית . בשונה מהם , ציונים דתיים אינם נקלעים לרשתות המשמעות האחרות במקרה ובהתאם לנסיבות חיים כפויות ; הם מארגנים את חייהם מראש ברשתות משמעות שונות . ההשתלבות ברשתות השונות היא חלק מהאתוס הבסיסי של הציונות הדתית , יסוד המכונן את ההבחנה בין קבוצה זו לעולם החרדי . תודעת הציונות הדתית מכוננת על ההכרה בערכם של חיים בהקשרי משמעות שונים . השהות המתמשכת של רבים מחברי הקבוצה הציונית דתית ברשתות משמעות אלו היא בעלת השלכות סוציולוגיות ופסיכולוגיות ברורות : היא מעצבת תמונת עולם מסוימת - דיספוזיציות ואוריינטציות בעולם - המושפעת מרשתות המשמעות ומהפרקטיקות שבתוכן הם פועלים . גם אם בני הקבוצה הציונית דתית היו מונחים למקם בחייהם רשתות משמעות חוץ דתיות במדרג נמוך - לא היו מצליחים בכך , ולו רק כיוון שבני הקבוצה הציונית דתית שוהים רוב חייהם שהות ממושכת , מודעת ווולונטרית ברשתות אלו . לא סביר לצפות שבני אדם , יחידים או חברות , החיים רוב זמנם מתוך בחירה ברשת משמעות מסוימת , יפנימו את הטענה כי לרשת זו חשיבות מועטה , אם בכלל . לא סביר להניח שבני אדם יתנדבו לחיות בניכור עצמי מתמיד ; דהיינו , חיים מתמשכים ברשת משמעות ופרקטיקה אחת מתוך הענקת ערך לרשת משמעות אחרת בלבד . אכן , החיים הממשיים של רבים מחברי הציונות הדתית הם מפולשים ולא ממודרים . עובדה היא כי בני אדם החיים ברשתות משמעות שונות מעבירים ערכים , ציפיות ופרשנויות מרשת משמעות אחת לזולתה . אם כן , סביר להניח כי המשפטן הציוני דתי או איש המדע הדתי יעבירו ערכים , פרשנויות ופרקטיקות מעולמם המקצועי לעולמם הדתי ולהפך ; בדיוק כשם שסביר להניח כי אדם שהשקפת עולמו היא ליברלית או פמיניסטית יעביר ערכים מעולמות אלו לעולמו הדתי , ויעצב מסגרות מתווכות בין העולמות השונים . הטענה כי הציוני הדתי חי ברשתות משמעות שונות לא מחייבת בהכרח להסיק שלכולן מעמד זהה . אם מניחים את קיומה של ליבת זהות שהתגבשה מעלוף , זהויות קטלניות , עמ' . 51-9 יש לציין גם את השינויים הסוציו אקונומיים בחברה הציונית דתית ואת השפעותיהם על התפיסה הדתית והציונית ; על כך ראו ליאון , דת ומעמד .

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר