מבוא כללי

עמוד:11

מרכזי בשיקום היהדות . יתר על כן , זה עשורים רבים בני הציונות הדתית רואים בשירות הצבאי , בהקמת יישובים , בסיורים ברחבי הארץ ובפעילויות גופניות אחרות חלק מכונן בהווייתם הדתית ציונית . מכלול זה הוא חגיגה של הגוף , שהוא העוגן של הפעילות הנזכרת . השבת המעמד המיוחד לגוף בציונות הדתית חוללה בהדרגה את המשבר , שהרי בניה ובנותיה של הציונות הדתית נושאים אתם דיכוטומיה זו . ההיסטוריה של הציונות הדתית היא אפוא מרחב התגוששות בין הדיכוטומיה המושרשת ובין חייהם של בני הציונות הדתית , המצויים במרחב התרבותי המערבי שבו איבדה ההיררכיה מתוקפה זה מכבר . ביטוי מובהק להתגוששות זו מצוי במעמד המשתנה של הישיבה בציונות הדתית . בעבר התגלמה הציונות הדתית בראש ובראשונה בשילוב בין התורה לחיים . חניכי "בני עקיבא" שרו "קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה . " העבודה , ולא התורה המבודדת מהחיים , היא המטהרת את המאמין הציוני . לשון אחר , דווקא המרחב שבו הגוף פועל הוא מרחב הטהרה , ולא המרחב המבודד מהגוף . אולם בהדרגה שונה האתוס , והישיבה המבודדת מהחיים הפכה שוב למחוז חפץ . בין שני קטבים אלו צצים ועולים גורמים מתווכים כגון המכינות הקדם צבאיות , המתיימרות לשלב בין התורה המבודדת לפרקטיקוה גופניות ובעיקר להכנה לצבא . תנודה זו מעצבת מרחב פתוח ובעייתי , ששאלת הגוף חוזרת ומתעצמת בו . תיאור זה מסביר את התגובה האטית של הציונות הדתית לשיח התרבותי החדש על אודות הגוף : שיח זה מאתגר את עצם המתיחות הדיאלקטית , שאפשרה לציונות הדתית מרחב תנועה ללא עמדת תודעה חד משמעית . אבל התעצמות השיח החדש על הגופניות והמיניות בחברה הישראלית והעלייה במרכזיות הגוף והמיניות בחברה הציונית דתית , מחדדות את הצורך להתמודד עם שאלת המיניות והגופניות . וכך , באיחור של כמה עשורים , מצטרפת הציונות הדתית אל השיח על אודות הגוף והמיניות . אין לפרש את ההצטרפות לשיח בהפנמה של אופני השיח "שבחוץ ; " כפי שניווכח , קו ההיכר הבולט בשיח הציוני דתי החדש מתבטא בהצבת מתרסים גוברים והולכים , המבקשים לבדל את השיח הציוני דתי מן השיח " שבחוץ . " האירוניה של ההיסטוריה חוגגת את ניצחונה - הציונות הדתית , שבראשית ימיה ביקשה להיות חלק מהמהפכה הציונית המודרניסטית , מתקפדת עתה למרחב סגור ; דומה יותר ויותר למרחב החרדי , שמעולם לא העניק אישור לגוף . כדי להבין לעומק את השיח הציוני דתי החדש , נמקד מבטנו באפיונים מרכזיים של הציונות הדתית כתופעה חברתית תרבותיה . כשנתבונן מקרוב

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר