מבוא כללי

עמוד:10

שהמיניות מזוהה עם החומר אבל לא עם המהות האנושית . הביקורת טוענת שהיות אדם משמעו היות יש קונקרטי , שגופניותו ומיניותו הם עצם קיומו . תפנית זו החלה בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים , והתעצמה מאז ; לימים כונתה "התפנית התרבותית . " בעקבות תפנית זו השתרשה ההכרה כי המונח "אדם" אינו מציין ישות מופשטת המזוהה עם תכונה כזו או אחרת : רציונליות , יצירתיות או כל תכונה מופשטת אחרת . בני אדם הם יצורים גופניים , והגוף הוא העוגן היסודי של הווייתם כבני ארם . לפיכך המיניות אינה יסוד קונטינגנטי בקיומם ; אדרבה , היא הקובעת את הווייתם . בחברה הישראלית - שהיא חילונית וליברלית - השינוי ביחס למעמד הגוף והמיניות והפיכת יסודות אלו למכונני זהות כאלטרנטיבה למקובל הם עובדה מוגמרת זה עשורים . כפי שנראה בפרק החמישי , המעתק החל כבר בימיה הראשונים של הציונות , אבל התקבעות תופעה זו ומרכזיותה צברו תאוצה בעת האחרונה . תפיסה זו קשה לעיכול ולהפנמה בעולם הדתי בכלל והציוני דתי בפרט , שכן הדיכוטומיה ההיררכית בין גוף לנפש מצויה בלב לבה של הדת והמסורת היהודית . כידוע , הדת היהודית ממוקדת בגוף : הנורמות המוטלות על האדם חלות בראש ובראשונה על גופו . העיסוק הדתי גופני אינו מעיד על טיב היחס של האדם אל גופו , אלא על האינטנסיביות בשימוש בו . כך למרות העיסוק הדתי הרחב בגוף חדרה הדיכוטומיה בין גוף לנפש לשיח היהודי , והפכה להבחנה בסיסית מובלעת בתודעה הדתית . אך מאחר שדיכוטומיה זו לא שורטטה מעולם כאידיאל יהודי , פחת הצורך של המחשבה היהודית להתמודד עם השינויים שהתרחשו בתרבות המערבית בעשורים האחרונים , ולתת את הדעת על החלוקה בין גוף לנפש . כך נוצר אפוא מתח בין הפרקטיקה הנורמטיבית , שהיא גופנית במובהק , לאידיאולוגיה המודעת , הדוגלת בדיכוי הגופניות . מתח מובנה זה בין פרקטיקה לאידיאולוגיה התפרץ בציונות הדתית , שכחלק מהמהפכה המודרנית של הציונות חילצה את הגוף מהדיכוטומיה גוף נפש ומהעדיפות שניתנה לנפש , וקיבעה את הגוף כמרכז הפעילות האנושית . בתודעה העצמית של מהפכני הציונות הדתית , שהתגלמה למשל בנוסחה "תורה ועבודה , " החזרת המעמר המיוחד לגוף הייתה חלק 1 השינוי ביחס התרבות המערבית אל הגוף ואל הנפש מתרחש במחשבה ( הפילוסופית , הסוציולוגית ובחקר התרבות ) ובו בזמן בחכרה עצמה . הדבר מתבטא בין השאר בכניסה מסיבית של מחשבה ופרקטיקה מזרחית אל לב לבה של התרבות המערבית בארצות הברית , בישראל ובמידה פחותה אף באירופה .

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר