הקדמה

עמוד:ט

הקדמה הלהרחיב כרך והוספתי את השני היריעה לו של פרקים "כנסת יתר אחדים על מחקרים המידה על " הרמב לא עוסק כללתי " בלימוד ם , שאף בכרך התורה תורתו זה מאמרים בספרד מספרד ובגדולי שכבר באה . כדי כינסתי ספרד לא , בעבר באחד מספרי , והם מצויים בהישג יד כל אדם . אציין להם כאן ו המאמר " שיקולים פילוסופיים בהכרעת ההלכה / ' שיש לו נגיעה לתורת ספרד ואשכנז גם יחד , נכלל בספרי "מנהג , הלכה ומציאות באשכנז , 1350-1000 ירושלים תש"ס , פרק ד . מאמרי "תשובת הרמב"ם בעניין ההפלגה בנהרות בשבת" נדפס אף הוא שם , פרק ט . המאמר "תשובת הרמב"ם בעניין ברכת בתולים" נדפס בספרי "התפילה האשכנזית הקדומה , " ירושלים תשס"ג , פרק יג . המסה "רבי יוסף קארו — בין ספרד לאשכנז" נכללה בספרי "הנגלה שבנסתר — לחקר שקיעי ההלכה בספר הזהר , " תל אביב , 2001 נספח ג . הכרכים הבאים של "כנסת מחקרים" עתידים להופיע בקרוב , וראשון להם הכרך המוקדש לחקר התרבות התורנית בביזנטיון ובאיטליה . ואני תפילה שאזכה לסיים מפעל זה בשלמותו . המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל , באמצעות הקרן ע"ש צ'רלס וולפסון , סייע בהדפסת הכרך הזה . תודתי הלבבית נתונה לפרופ' גלית חזן רוקם , ראש המכון , ולחברי הוועדות . ישראל מי תא"שמע האוניברסיטה העברית בירושלים , תשס"ד

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר