כנסת מחקרים עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים כרך ב: ספרד