תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 13 מבוא 15 תודות 17 התפתחויות דרמטיות במאה ה 18 20 שער ראשון — היקום ותכולתו 21 תולדות היקום 23 היקום על פי הקדמונים 23 המפץ הגדול 26 הכרונולוגיה של היקום 29 התגלית הגדולה של אדווין האבל 31 קרינת הרקע הקוסמית — שידורים מהיקום הקדום 36 חומר אפל 39 אנרגיה אפלה 40 שלב התפיחה — שמרים קוסמיים ? 42 היווצרות הגלקסיות ולידתם של חורים שחורים ענקיים 46 גלקסיות — בתי גידול של כוכבים 46 חורים שחורים ענקיים במרכזי גלקסיות 50 גלקסיית שביל החלב והחור השחור שבמרכזה 50 גלגולו של כוכב — תחילתו בענן אבק וסופו חור שחור 52 שער שני — פיזיקה ואסטרונומיה במאה ה 59 21 חומר , כוחות וסימטריה בטבע 61 מבנה החומר 61 תורת הקוונטים ומצב החומר 65 צרור של חלקיקי אור 67 סכיזופרניה ואי ודאות בעולם הקוונטי 70 מבנה האטום והטבלה המחזורית כתולדה של עקרון האיסור 72 אנטי חומר 75 ארבעת הכוחות 78 מתווכי הכוחות 79

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר