תודות

עמוד:11

תודות אני מודה ל"אחי בדם" פרופ' בני קדר על קריאת כתב היד ועל הצעותיו לתיקונים ולתוספות . אני מודה גם לד"ר הלל כהן על סיקור עיתונים פלסטיניים מן השנים 1947 1948–ו ועל תמצות תוכנם למעני . אני מודה לאוניברסיטת מרילנד , ובייחוד לפרופ' חיים לפין מן המחלקה להיסטוריה ותוכנית הלימודים היהודיים , על הענקת שנת פרופסור–אורח , שאפשרה לי להשלים חלק ניכר של ספר זה בקולג' פארק . 2006-2005–ב במרוצת השנים נועצתי בידידי ועמיתי פרופ' יואב גלבר על היבטים שונים של 1948 ונהניתי מן הזמן ומן הידע שהעניק לי בנדיבותו . תודתי נתונה לג'ורג' בורשרד על ניווט עבודה זו בין מצרי עולם ההוצאה לאור עד הגעתה לחוף המבטחים של ניו הייוון , ולג'ונתן ברנט מן ההוצאה לאור של אוניברסיטת ייל על ספחו אותי אליה , ולאנליז פינגן על מעקב אחר העבודה לאורך תהליך ההפקה . העבודה במחיצתם הסבה לי עונג נדיר , והוא הדין בעבודה יחד עם לורה ג'ונס דולי , שהשקיעה מיומנות רבה וניסיון עשיר בעריכה . ובארץ תודתי נתונה בעיקר לשלושה : ליעקב שרת , על עבודתו המסורה והמצוינת ( כרגיל ) בתרגום ; לפרופ' אלי שאלתיאל , על ( כרגיל ) אימוץ הספר לחיקו החם של עם עובד ועל עריכתו הקפדנית ; ולרוני בלוסטיין–לבנון , על שקידתה ושימת לבה בהכנת המפות . תרומת השלושה לספר זה היתה חיונית .

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר