תולדות המלחמה הערבית הישראלית הראשונה 1948

עמוד:4

Benny Morris 1948 A History of the First Arab-Israeli War תרגם מאנגלית : יעקב שרת מערכת ד"ר נחמי פז , פרופ' זאב צחור , פרופ' אלי שאלתיאל עורך הסדרה אלי שאלתיאל עיצוב העטיפה : דורית שרפשטיין הדפסה שישית תשע"ב 2102 © הוצאת ספרים עם עובד בע"מ , תל אביב נסדר בע . נ . ע . בע"מ ראשון לציון נדפס בתש"ע בדפוס טופ פרינט תל אביב All rights reserved Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2010 ISBN 978-965-13-2135-1 Printed in Israel

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר