מבוא לספר

עמוד:יב

ובפילוסופיה יוונית ( אצל פר' או' ודל ף r m וכן ביקר אה הרצאותיו של התיאולוג ומבקר המקרא די וטה . במכתב למורו זה כותב צונץ , שהוא חייב לו תורה על יריעותיו ככקרת המקרא , וטמנו ומפר' או' וולף נובע 'כל רכושו בהסתכלות טדעית"ז . דוגמה מרכושו זה הראה לרבים בפעם הראשונה במחברתו שפרסם בשנת חקע"ח : '' משהו לספרות הרבנית , " בה כבר נרמז על תכניות הסתבר לעתיד ועל סגולותיו להוציאן לפועל . באמצע השנה חחיא עזב את משרתו כביתה של הגב' הרץ ונסע למקומות שבילה בהם את שנות ילדותו , אבל אחרי חדשים אחדים חזר לברלין להמשיך את לימודיו ; פרנסתו היחה טעתה על השיעורים הפרטיים שנתן לתלמידים בגרמנית , רונ ית ומתמטיקה ופו . ' אף שהתחיל בשנת תק'פ לדרוש בכית הכנםת החדש שנוםד ככרליף , לא היתה לו שם משרה עד שנת תקפ"ב , בשנה שנשא אשה שהיחד . לו לעזר בכל מעשיו . אכן גם משרה זו עזב אחרי שנה , הואיל והמצב בקהלה לא השביע אח רצונו . בינתיים הוכתר בשנת חקפ"א בתואר דוקטור לפילוסופיה על ירי האוניברסיטה בהלה על סמך הדיסרטציה על ר' שם טוב פלקירה . וכן נהפרםם שטו על ידי עבודתו ב"אגורה לתרבות ומדע של היהודים , '' שנוסדה בשנת תק '' פ , ( 1819 ) וצונץ היה בה הרוח החיה . בפקודת האגודה הוציא בשנת חקס'ג אה כתב העת למרע היתרות , ( Zeitschrift fur die Wissenschaft d . jud . ) בו הופיע נם מאמרו "תולדות רש'יי , שנעשה דוגמה לספרות הביוגרפית מםוג זה . וכן פרסם אז את דרשותיו שדרש בבית הכנםת החדש . אבל בל ההצלחות הספרותיות לא סייעו לו למצא כדי מחיתו בעבורה מרעית המתאימה לרוחו . אלא הוכרח לעכור '' עבודה זרה * כעורך עתון יוטי 9 ( משנת תקפיד ער תקצ '' א ) וכמורה פרטי . אמנם החליטה הקהלה הברלינית למסור לו ( תקפ"ו ) את הנהלת בית הספר שלה , אבל גם כאן כמו בכית הכנםת לא מצא קורת-רוח בעבודתו , כיון שלא היה לאל ידו להרים את רמת הלימודים שיהיו ראויים לשמם ועזב את משרתו אחרי עמל של ארבע שנים לערך . מצבו הכלכלי , שהיה בו כדי למרר את חייו ולהביאו לידי יאוש , לא דיכא את רוחו . אלא אדרבה חישל אותו ודירבן את מרצו לפלס נתיב במדעי היהדות . בה בםדה שתכפו עליו צרותיו התרחק טן סביבתו החטרנית , התרכז בהייו הפנימיים והניח את היסודות לבנין שיהיה לו לשם עולם אשר לא יכרח : הוא עיבר את החומר שאסף בשביל "מבוא למדעי היהדות" ויצא לו הספר על הדרשות שלנו , שהופיע בשנת תקצ'ב . בעבודה זו קנה את עולמו בשעה אחת ונעשה לאבי חכמת ישראל וטיםרה . חוקר כרנ'יק לא מצא בין תלמידיו וחבריו אדם המוכשר לסדר ולערוך את מפרו טורה נבוכי הזמן לדפוס , אלא צוה לשלחו לברלין , לצונץ , שישים עינו עליו . כי בספרו על הדרשות זכה המחבר לעטור , בריצה אחת , בראש החוקרים . על חשיבותה של עבודה זו uentf eeiie 7 ( נרסגיאו ) phn סי . 258 't > v ( 1916 riivh ) 8 ראה \ hrh נס 6 ר ןה עט' . 212 י Haude-und Spenersche Ztg .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר