הקדמת העורך

עמוד:י

את הטכסט כמו שהוא והוסיפו בהערה ררישת המחבר לטחוק ולתקף בזה לא מילאו , לרעתי , את משאלת המחבר והכבירו על הקורא . על כן מחקתי והו צאתי את חטכםט הישן ובמקומו הכנסתי את החרש . אולם במקומות שהמחבר שינח על פי השנות מבקריו , או מטעמים אחרים , רמזתי על הישן והחרש , או ציינתי את השינויים בזויות כאלה , < > שהן םיטן כין לתיקוני הטחבר ובין להוםפותיו במהדורה השניה . וכן תיקנתי בתיקונים והוספות אלה כמה טעויות , על פי המקורות או על פי שיקול חרעת . כדי שהםפר יוכל גם עתה — אחרי שככר עכרו יותר טמאה שנה מיום הופעתו — לשטש כמבוא לסדרשי ההגרה , הוספתי הערות ומראי טקוטוח לספרות החרשת ומאמרים שליטים על טדרשים שונים . רוב הוםפותי הן בתוך ההערות , אבל למדרשים השובים , שתכונתם לא נתבהרה על ירי המחבר , הוספתי גם מאמרים בפנים הספר , כמו לםרר אליהו ( עט' , ( 57—55 לפסיקתא ( עט' , ( 107 — 105 לילטדנו , ( 116—112 ) לפסיקתא רבתי , ( 121—119 ) לדברים רבא , ( 123—122 ) לויחי רבא , ( 124 ) לשטות רבא ( 125 ) לבטרבר רבא >( 126—7 ) למדרשי שיר השירים , אסתר , רות , קהלת ואיכה , ( 131—129 ) למדרש חהלים ( 132 ) ולפרקי רי אליעזר , ( 140—136 ) וכן הוספתי מאמר על משנת ר' אליעזר ( 143—142 ) וטררש הגדול . ( 150—149 ) נחיצות ההוספות הורגשה גם על ירי הטחבר , והובעה במכתבו המצולם הבא להלן . כל תיקוני והוםפותי בין כפנים ובין בהערות מצוינים בסוגרים טרובעים כאלה . / ] הערות ממחבר התופסות טקום גדול בספר נתרבו על ירי הוםפותי כהנה וכהנה . כדי שלא תהיה התוספת טרובה על העיקר , נדפסו הציונים וההערות בסוף הספר , כדרך שנהג המחבר כספריו האחרים שפרסם אחרי ספרנו . בסוף הםפר ער-תי םפתח לעניני הספר , על פי החוטר שנאסף ברובו על ירי תלמידי םר ש . ? ש ( גם במהדורה השניה של המקור נוספו מפתח גרמני ומפתח עברי . ( השם הטלא של הספר הוא : דרשות הקבורה כישראל וכר , אבל m > טכניים קיצרנו אותו , ייושקי ט , ניג ט : חם א : vrn ה . א .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר