הקדמת העורך

עמוד:ט

הל ) דמת העורך £ 0 ר * Jit יצא בגיטנית בשתי מהדורות : הטחדורה הראשונה בשנת תקציב ( 1832 ) על ידי המחבר , והשניה בשנת תרנ"ב ( 1892 ) על ירי נ . בריל , בהוספות ותיקונים שרשם המחבר בשולי גליון ספרו . התרגום העברי נעשה על ווז : המהדורה השניה והשיבושים שבח חוקנו על פי המהדורה הראשונה . עבודת עריכתי היתה כשתי פנים : בשיפור התרגום , בתיקון הםפר ובהשלבתו . השוויתי את התרגום למקור הגרמני , וקד כטה שניתן לעיני לראלת התאמצתי להתאימם ככל האפשר , באופן שהתרגום יוכל לשמש גם צרכי מדע . ואל יהא דבר זה ק ל בעיניך . אם בכל םפר מדעי קשה לנ ; םור בתרגום מדויק את כל הגוונים וההבדלים הדקים שבשפה המקור , קשה הדבר שבעתים כספריו של צונץ , וביחור בספרנו זה . כי המחבר היה גם nor וגם חוקר . פעם הוא מאריך במליצות רמות ודורש דרשה שלמה בפרפראות , שאינן אלא הקדמה לגוף המחקר , ופעם הוא כולל 1 nq'Pf ארוך ומסובך את כל תוצאת חקירתו , וכל שינוי ק ל כבנין המשפט עלול לחפץ את הקערה על פיה ולהעלות דברים שלא עלו על דעת המחבר מעולם . וכן השתמש המחבר בכליצות שאפשר לפרשן לכמה פנים וקשה בהרבה מקומות לעטור על ם . ף דעתו , ויש צורך לבחור בעברית במליצות רוטוח , שאף הל משמשות לכוונות דומות . חכרה זו רכשתי לי בנםיוני בספר זה בעמל רב ויגיעה ובהרבה זמן . אקוה שלא לריק היתה יגיעתי , והמהרורה העברית חםפק את דרישת הקורא המשכיל ואת צרכי החוקרים והלומדים . אמנם עלי להודיע' שלא היה לאל ידי לקרוא את עלי ההגהה האחרונים נ'גליונוח י' עד י'ד ( מעמוד 145 עד ( 221 ונעשו בהם קל ידי מר מ . ינון כטה שינויים לשיפור הסגנון שלא בדקתי אותם' ועל כן אין אחריותם עלי . בספר עצמו הכנסתי שינויים אחדים , כדי לתקן אח הפגמים שבמקור המכבירים r'fl an ru בו . המחבר ציין את חהי-ורים שהוא מביא על פי הדפים שבדפום ם הישנים שהיו לנגר עיניו . פעמים אין הדפוסים הללו מצויים ופעמים אין ידוע אפילו לאיזה דפום הוא מתכוון . הוא םציין למשל את מדרשי הרבות , חתנחוםא והילקוט על פי דפוסי פרנקפורט דאודר , את מדרשי ההלכה ופסיקתא רבתי לפי הדפוסים הראשונים , מדרש תחלים , שמואל ומשלי על פי הוצאת אמשטרדם וכוי . חרוצה לעיין בגוף הספרים הוא אובד עצות ואינו מוצא את מבוקשו . חלונות אלה נשמעו על ספרנו מיום צאתו ועד היום . שיניתי איפוא את כל הציונים שבכפר לפי הפרשיות , הפרקים והסימנים שבתוצאות הרגילות , ולעתים השארתי גם אח ציוני המחבר , כדי להקל את החיפוש מעל הקורא . בעבורה זו נעזרתי על ידי הרב ר"ר י . ציםלם . במהדורה השניה של הםפר נהגו בדברי המחבר זהירות יתירה : במקומות שהמחבר צור , למחוק ולשנות אח הטנםט , לא מהקו ולא שינו , אלא הרפיםו

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר