הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית

עמוד:ה

םפר זה ראשון הוא בםיררת ספרים , שנועדה "להעיב את הגזילח לבעליה , " להחזיר לתחום הלשון העברית את מיטב היצירה היהודית בשדה מ . וקר היהדות ותולדות ישראל יס 1 רותו , D'c : ns טי « ' ר » ל יצרו בלשונות גנריות במשך מאח שנה ומעלה . . ccn D' הללו en אבני היסוד , שעליה ! : הוקם הבניין המפואר של מדע היהדות בארצות המערב , ואולם מפני הלשון הזרה שבה נכתבו היתה השפעתם מצומצמת בחוג . של יחידי סגולה , ועד הטוני בית ישראל שבמורה , אלה שהתורה וספרות ישראל העתיקה היתה טקור חייהם עד דוד אחרון , לא הניעה . על המחיצה הואת שבין חבטת ישראל ללשון ישראל הטקירית היה ח . נ . ביאליק דואג בל ימיי , ובחלומותיו ותבניותיו לתקנת הספרות העברית היה נושא את נפשי ליום שבי יושס קץ ל"פריצס של חלעות הרוח העברי" וחכמת ישראל תיגאל םקביר , ותשיב אל טקורה ואל נחלתה . םוסר ביאליק , שכינוס ספרות הדורות הוא טעיקרי תעודתו , בא עתה לקיים מצווח וו של גודיון-שנויים ולהשיב אל חיק הם 6 רות העברית » ותו אוצר בלום של חבטה יהודית ומרע יהודי , המונח בקרן-וווית אכלה בהיכלות זרים , עתים כבלי אין ytn בו . ותקוותנו חוקה , שבשוב הם 1 ! רי 0 האלה אל צור םחצבתס ישוב ויתחדש טקיר ברכתם ויוסיף לרוות את תלטיו של גן המחקר העברי , השתול ביקרקע-עולם" שלהאוטה , בארצה הנצחית ובלשונה הנצחית . אנו 0 ותחים nrcj העיקרי של חלוץ הטדע הוה וסולל דרכו , הלא הוא ם 6 ר 'הדרשות בישראלי ליום-טוב לי 0 םאן צינץ , הניתן בוה בעריכתו המדעית ותוספותיו של פרופ ' חנוך אלבעק , אחד החוקרים המובהקים של ם £ ייתנו העתיקה בדורנו . ירוחם פישל לחובר , שיזס ותיכן את התבנית לסיררר ם-. 6 רים וו , נקטף מאילן החיים בטח שבועות לפני צאת הספר הראשון של הטידרה לאור . יהי נא i't C'l הוה נר לנשמתו , שחכמת ישראל יס £ רות ישראל היו בית-ה"ה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר