הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית

עמוד:ג

יום טוב ליפמאן צונץ הדרשות בי שראל והשתלשלות ; ההיסטורית נערך והושלם על ידי חנוך אלבעק מוסד ביאליס ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר