ריכרד קראוטהיימר ותפיסתו בתולדות האדריכלות

עמוד:VII

ניסוח תמציתי של תפיסתו . בספרו המאוחר , שיטת מדע האמנות , הוא מפתח את רעיונותיו בפירוט רב , אולם החיבור משנת 1914 נשאר הניסוח היסודי של גישתו . לפי חיבוריו אלה , מוסבים הדיון והניתוח של בניינים ושל התפתחות האדריכלות על ארבע יסודות : ( א ) הקומפוזיציה של חללים ; ( ב ) גושים ומשטחים ; ( ג ) אור , צבע ואפקטים אופטיים אחרים ; ( ר ) היחס בין תוכנית הבניין לתפקודו החברתי . המשווה את מערכת המושגים והקטיגוריות של פראנקל לזו שהיתה מקובלת במאה הי " ט ( והידועה כמערכת הקטיגוריות של ויטרוביוס ) עומד מיד על ההבדלים העמוקים . הקטיגוריה של 'יציבות , ' של מוצקות החומר ושל טכניקות הבנייה - firmitam נעלמה לחלוטין . התעלמותו של פראנקל מעקרון jirmiiasm צריכה הבהרה מסוימת . אף חוקר של תולדות האדריכלות לא ישלול את הקביעה הפשוטה , המובנת מאליה , כי לשם הקמתו של בניין נדרשת ידיעה בטיב החומרים ושליטה בטכניקות של קונסטרוקציה . ההנחה היסודית , שהיא הבסיס של תפיסה זו , אומרת - וכאן כל האסכולה של פראנקל הולכת בעקבות חוקר האמנות אלויס ריגל - כי הגורם הטכני , אף כי אי אפשר להתעלם מקיומו , אינו קובע את התבניות היסודיות של האדריכלות . הערכה יחסית נמוכה זו של הגורם הטכני ניתנת אולי להסברה - לפי טענתו של ג ' אקרמן - מתוך העובדה , שבתקופה שבין המאות הט"ו והי " ח , היא תקופה שפראנקל דן בה , לא חלו באדריכלות חידושים חומריים או טכניים בולטים . ' כאן אין אנו יכולים לדון בסיבותיה של התמורה שבאה לידי ביטוי בתורת פראנקל . אך תהיינה הסיבות אשר תהיינה - עצם צמצומו , או סילוקו , של הגורם הטכני כאבן יסוד בעיצוב דמותו וצורתו של בניין מציין את התמורה המעמיקה שחלה במחשבה על ההיסטוריה של האדריכלות . בתפיסתו של פראנקל , וכאן חידוש אחר , בולטת הקטיגוריה הראשונה של המערכת שהוא מציע - הלוא היא 'הקומפוזיציה של חללים ' - לא פחות מסילוקו של הגורם החומרי טכני . בסוף המאה הי"ט תפסו חוקרי אדריכלות רבים את הבניינים לא כחללים המקיפים את הצופה , אלה כמערכות של שטחים וצורות . אף כי החלל אינו אובייקט ואין אתה יכול לגעת בו , הרי ניתן להתנסות בו ולדון בו בפירוט . זו היתה ההנחה של פראנקל , שהפכה במידה רבה ליסוד מוצק בתורת האדריכלות ובחקר תולדותיה . האדריכל נתפס כיוצר וכמעצב חללים וחללים אלה Paul Frankl , Die Entwicklungsphasen der neucren Baukunst . Stuttgart 1914 . 12 ותורגם לאנגלית כ Principlesof Architectural History - The four Phases " / Architectural Style , 1420- WOO , Cambridge Mass . 1986 13 במבוא להוצאה האנגלית של חיבורו של פראנקל .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר