ריכרד קראוטהיימר ותפיסתו בתולדות האדריכלות

עמוד:V

בשנת 1942 פרסם קראוטהיימר מאמר בשם 'מבוא לאיקונוגרפיה של אדריכלות מריאבאלית . ' הכותרת עצמה מפתיעה . ' איקונוגרפיה' היא הדיסציפלינה המדעית שענייניה חקר התכנים של יצירות האמנות החזותית . אם אני מפענח צורה מסוימת המקיפה את ראשה של דמות בתמונה נוצרית כהילה ומסיק מתוך כך , כי הדמות בעלת ההילה היא דמותו של קדוש - הרי שעסקתי בנושא מובהק , אף כי פשטני , של איקונוגרפיה . ענייני היה להבין ולהבהיר את התוכן של מה שמתואר . אבל כלום יש לבניין לכשעצמו 'תוכן ? ' כלום ניתן כלל ליישם את הקטיגוריה של ה ' תוכן' לגבי הבניין ? הרי הבניין אינו מתאר משהו שאותו אני יכול לזהות ולהבין . היום לא יכול עוד להיות ספק בשאלת אלה . האיקונוגרפיה של האדריכלות היא עתה ענף מקובל ומוכר במחקר ההיסטורי של הארכיטקטורה , ובדין רואים את קראוטהיימר כמייםדו . אמנם נכון הוא , כי היו התחלות קודמות . כבר בשנת 1902 פרסם יוסף זאואר ( Sauer ) ספר הקרוי סימבוליזם של בניין הכנסייה , אבל הוא עסק בעיקר בחלקים יחידים של הבניין , ולא בתבנית הכללית שלו . בשנות הארבעים נתעורר העניין באספקט הסימבולי של הבניין הדתי במקומות שונים . ב 1946 פרסם החוקר הצרפתי אנדרה גראבאר ( Andre Grabar ) מחקר גדול על בניין הקבורה של קדושים נוצריים מסוימים , ( Martyrium ) שיש בו בעיות דומות לאלה שדן בהן קראוטהיימר . בשנת 1957 פרסם החוקר הגרמני גינטר באנרמאן ( Bandmann ) ספר בשם אדריכלות ימי הביניימ כבעלת משמעות . אין ספק , כי יש קרבה רוחנית רבה בין כל החיבורים האלה , והמציגים שאלות דומות , אף כי הם דנים בבניינים מטיפוסים שונים . חיבורו של קראוטהיימר לא זו בלבד שהיה הראשון ביניהם , אלא גם נסח בחדות את השאלות העקרוניות בתחום מחקר זה והציע פתרונות שנתקבלו על ידי כל המחברים שבאו אחריו . במגמה להבין את משמעותן של השאלות שקראוטהיימר מציג וכדי לראות את מלוא התמורה שחלה במחשבת האדריכלות שבאה בעקבותיהן , מן הראוי לסטות לרגע קט ממפעלו של קראוטהיימר עצמו ולהעיף מבט על חקר הארכיטקטורה כפי Introduction to an Iconography to MediaevalArchitecture ' , ?/ cw « a / o //^ e 7 WarburgandCoutrauld Institutes , V ( 1942 ) , pp . 2-33 Joseph Sauer , Symbolik des Kirchengebaudes , Freilurg 1902 8 Andre Grabar , Martyrium - Recherches sur le culte des reliques et I ' art 9 chretien antique , Paris 1946 Gunter Bandmann , Mittelalterliche Architektur a / s Bedeutungstrager , 10 Berlin 1951

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר