ריכרד קראוטהיימר ותפיסתו בתולדות האדריכלות

עמוד:II

שהטביע את חותמו על חקר תולדות האדריכלות . תרומתו של פראנקל היתה בולטת בעיקר בנושא של הפריוךיזציה של תולדות האדריכלות מאז המאה הט"ו . היה זה פראנקל שקראוטהיימר למר ממנו - לפי עדותו הוא - כיצד 'לקרוא' בניין ; כלומר : כיצד לשחזר את תולדות התהוותו , ובעיקר , כיצד לפענח ולפרש את מחשבותיו וכוונותיו של מי שיצר את הבניין - הן אלה של האדריכל שתכנן והקים את הבניין בפועל הן אלה של הקהל ( הקהילה , הארגון , המסדר , ( שהזמינו אותו , ובציפיותיהם ובדרישותיהם השפיעו על צורתו . בהדרכתו של פראנקל כתב קראוטהיימר את עבורת הדוקטור שלו והיא מונחת ביסוד ספרו הראשון המוקדש לאדריכלות הכנסיות של 'מסדרי העניים ' בגרמניה . שנים מעטות לאחר מכן הוא חיבר את הספר המונח עתה לפנינו . עם עליית היטלר לשלטון נאלץ קראוטהיימר , במלומדים יהודיים אחרים , לעזוב את גרמניה . לאחר תקופת נתדים ממושכת מצא את מקומו בארצות הברית . רק כאן , ובהתפתחות ממושכת למדי , החל מפעלו העיקרי להתגבש . אף כי עסק בתקופות ובתחומים רבים , הרי במוקד מפעלו עומדת האדריכלות של הנצרות הקדומה , כלומר ; בנייני הכנסייה שהוקמו במפנה המאות הרביעית והתשיעית , בעיקר בעיר רומא . הקשר כפול - שלהי העת העתיקה וראשית ימי הביניים , מזה , והעיר רומא , מזה - אופייני לדמותו הרוחנית ולמפעלו המדעי של קראוטהיימר . המפעל הבולט ביותר בהקשר כפול זה הוא מחקרו המונומנטלי ורב הכרכים של קראוטהיימר Corpus basilicarwn christianamm Romae ( קורפוס הכנסיות הנוצריות של רומא , ( שהחל להופיע , בהוצאת הוותיקן , בשנת , 1937 והגיע לסיומו רק בסוף שנות השישים . ככל שניתן בכלל לדבר במדע על "קביעה סופית" בבעיה או בנושא כלשהו , הרי הכרכים של קורפוס זה יש בהם האופי של הקביעה הסופית . הנושא הנדון , הכנסיות של הנצרות בתקופת התגבשותה , רחוק מלהיות ברור ופשוט - הן מבחינת הפרטים , הן , ואולי בעיקר , מן הבחינה העקרונית . בקורפוס מבקש קראוטהיימר להבהיר ולתאר את אופיה המיוחד של כל כנסייה מן המאות הראשונות ולנתח את אופיה הסגולי . ספרו הגדול האחר העוסק בתקופה זו הוא בעל אופי שונה . במסגרת מפעל רב כרכים ( Pelican Historyof An ) פרסם קראוטהיימר את חיבורו על האדריכלות של הנצרות הקדומה ושל ביזנטיון . בספר זה , שהפך לקלאסי בהוראה ובמחקר גם יחד , מבקש המחבר להבליט את הקווים העיקריים של התפתחות היצירה האדריכלית באותה תקופה . כאן הוא גם מבקש להציע מפה מאוזנת של עולם יצירה זה בשלהי העת העתיקה והתקופה הביזנטית . 1 הכרך השני ( 1959 ) והשלישי ( 1967 ) נערך בשיתוף פ' פראנקל וס ' קורברט .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר