בתי-כנסת בימי-הביניים

עמוד:ד

Richard Krautheimer MITTELALTERLICHE SYNAGOGEN תרגם מגרמנית ; עמוס גורן הספר יצא לאור בסיוע המרכז לאמנות יהודית , האוניברסיטה העברית , ירושלים עיצוב גרפי : תחיה רוזנטל ייעוץ : אדריכל דוד קאסוטו מסת " ב ISBN - 965-342-579-x כל הזכויות בשפה העברית שמורות למוסר ביאליק ירושלים תשנ " ר סורר ונדפס במפעלי דפוס כתר , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1994 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר