צעדים ראשונים במתמטיקה מתקדמת - מבוא

עמוד:10

על שימוש יעיל בספר הספר נועד ללוות קורס סדנה ב " יסודות החשיבה המתמטית , " אך על פי ניסיוננו אפשר להשתמש בו גם בקורס במתכונת רגילה ואפילו ללימוד עצמי - ללא הדרכה נוספת . לקוראים עצמאיים מומלץ להיעזר בנספחים שבסוף הספר . ככלל , נדרשת קריאה פעילה של הטקסט , הכוללת ביצוע המשימות וההתנסויות המלוות את הדיון . קור אים המעוניינים להתעמק עוד מוזמנים להתמודד עם מקצת מהתרגילים והסוגיות שבסוף כל פרק ( בשלב זה לא מצורפים פתרונות . ( בקורס סדנה על פי ספר זה נקטנו באסטרטגית העבודה הבאה : - לפני הלימוד של פרק חדש התבקשו המשתתפים לענות על שאלון ידע מוקדם , הכולל מבחר של פעילויות טיפוסיות מהסוג שינותח לאחר מכן בפרק ( יש בספר דוגמאות של שאלונים כאלה . ( שלב זה עוזר להתמקד בבעייתי › ת שבחשיבה לוגית אינטואיטיבית ומ ְ פתח ציפיות לקראת הידע שיירכש במהלך הדיון באותו פרק . - הדיון בכל פרק נפתח בהרצאה סוקרת של כל הנושאים הנדונים בפרק . - בעקבות הרצאת הסקירה נדרשו המשתתפים לקריאה עצמית אקטיבית של הפרק . - לאחר הקריאה העצמית התנהל דיון בסוגיות שעלו במהלך הקריאה , כולל דיון בתשובות שניתנו על ידי הלומדים לשאלון הידע המוקדם . - לטיפוח הלימוד העצמי ויכולת הביקורת , נעזרנו בכלי יעיל נוסף , הגשת דו " ח אישי לאחר סיום כל פרק : הדו " ח כולל הערות מתמטיות ודידקטיות מפורטות , הצעה לדוגמאות מעניינות נוספות וכן דיווח מפורט על ביצוע המשימות וההתנסויות הרבות המלוות כל פרק . - ב " צעד " השני והשלישי משולבים גם פ רויקטים , אלו מיועדים ל קבוצות עבודה קטנות . * במהלך השנים נוכחנו שעדיף לקיים קורס ב " לוגיקה רכה " מל ֻ ווה בספר זה בסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה - לאחר קורס מתאים ב " יסודות המתמטיקה המתקדמת " ( ראו סקירה בנספחים ) ולפני הקורס ב " חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי . " בקורס בהיקף של שעתיים שבועיות בלבד אפשר לסיים בסמסטר אחד את ה " צעד " הראשון כולו " ) קוראים מתמטיקה (" ונושאים נבחרים מה " צעד " השני " ) כותבים מתמטיקה . (" קורס בהיקף של שלוש שעות שבועיות א ִ פשר לשלב בצורה יעילה נושאים מה " צעד " השלישי " ) חושבים מתמטיקה . (" * על פי ניסיוננו , שימוש מושכל בפרקים מתאימים מ חלקו השני של הספר יכול לשמש בסיס טוב לקורס מתקדם ( מומלצת שיטה של קריאה מודרכת או סמינריון ) שעניינו הגדרות והוכחות במתמטיקה . קורס כזה פותח בפרק " מה היה לנו ? סיכום והארות בנושא הלוגיקה " עמ ' ( 245 - 235 ומתמקד בהמשך בנושאים מתוך ה " צעד " השני והשלישי . בסוף הספר זה ( עמ ' ( 307 מתו ארות אפשרויות לבניית קורס רגיל וקורס מתקדם שנוסו בפועל במהלך השנים . דיונים שנועדו להרחבת הדעת מסומנים ב , - ( חלקם מופיעים כנספחים לפרק המתאים . ( על אלו ניתן לדלג מבלי לפגום ברצף הקריאה . * מציין קושי מיוחד . מקדים דיו נים בשגיאות טיפוסיות , מוקשי חשיבה , ומצבים של אי התאמה בין משמעות מונח לוגי לבין משמעותו בשפה המדוברת . הערות שוליים משולבות בטקסט עצמו - בתוך צמד סוגריים מרובעים ובאות מוקטנת . ומי ייתן שסדרת " צעדים " זו תהיה תחילתה של ידידות מופלאה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר