תוכן העניינים

עמוד:6

נספח ים : על הגדרות , נוסחאות ומשפטים במתמטיקה ; מהשערות 221 להוכחות במתמטיקה ; כללי שקילות וכללי גרירה מה היה לנו ? סיכום והארות בנושא הלוגיקה 235 פרק 8 הוכחות מתמטיות הקדמה , מקומן של ההוכחות בעבודה המתמטית 243 8 . 1 הוכחות מתמטיות - מושגים כלליים 244 8 . 2 הוכחת טענות כוללניות על ידי הסקה מפרט מייצג 246 8 . 3 הוכחה של טענות ישיות 252 8 . 4 על הוכחה והפרכה של טענות כוללניות 255 8 . 5 הוכחה בדרך השלילה 258 8 . 6 טענות כוללניות בתחום המספרים הטבעיים - הוכחה באינדוקציה 260 8 . 7 הוכחה באינדוקציה מתמטית - הערות והארות 264 8 . 8 הוכחה של טענות יחיד › ת ושל טענות אי קיום 270 8 . 9 הוכחות ללא מילים ( הוכחות גאומטריות לטענות אלגבריות 273 ( 8 . 10 תפקיד הדוגמאות בהוכחה של טענות מכומתות 274 8 . 11 פרויקטים : הוכחה / הפרכה של טענות כוללניות 275 8 . 12 בעיית ארבעת הצבעים , האם השתנו חוקי ה " משחק " 278 ? 8 . 13 הוכחות מתמטיות - אסטרטגיות עבודה וטעויות נפוצות 280 נספחים ואינדקס ים נספח I מערכות מספרים - סקירה 282 נספח II תורת הקבוצות - סקירה 292 נספח III מרובעים ; מבחני התחלקות 300 אינדקס מונחים בלוגיקה ; אינדקס מונחים מתמטיים כלליים 302 נוסחאות שמושיות שהוכחנ ו בספר זה 306 מסלולי קריאה אפשריים של ספר זה 307 הספירלה של פיבונאצ ' י 308

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר