תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים צעדים ראשונים במתמטיקה מתקדמת - מבוא 7 צעד ראשון - קוראים מתמטיקה ( יסודות השפה ) מבוא לצעד הראשון 12 שאלון ידע מוקדם 13 פרק 1 ניתוח פסוקים 1 . 1 מושג הפסוק 15 1 . 2 פסוקים מורכבים ; ק ַ שרים לוגיים 17 1 . 3 שקילות לוגית של פסוקים מורכבים 26 1 . 4 שלילה של פסוקי " או " / " וגם ;" חוקי דה מורגן 33 1 . 5 סתירה וטאוטולוגיה 37 1 . 6 על משמעות מושג האמת במתמטיקה 39 סיכום 40 תרגילים וסוגיות 42 פרק 2 פסוקי תנאי 2 . 1 המשמעות של פסוק תנאי - דיון מקדים 47 2 . 2 פסוקי " אם ... אז - " ... ק ַ שר הגרירה 50 2 . 3 פסוקי תנאי - שגיאות טיפוסיות ותפיסות מוטעות 54 2 . 4 פסוק תנאי - נוסחים שקולים וניסוח שלילה 58 2 . 5 פסוק נוגד ופסוק הפוך 61 2 . 6 תנאי הכרחי ותנאי מספיק 65 2 . 7 תנאי הכרחי ומספיק - גרירה דו- כיוונית 67 2 . 8 פסוקי תנאי - הערות והארות 70 סיכום 73 תרגילים וסוגיות 75

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר