תוכן עניינים

עמוד:10

פרק רביעי : משהסברה החז״ליתש למחשבה השבינתית-מלכדתש אשר מניעה את ' הסברה' 362 .............................................................................................................. פרק חמישי : ‘ שבילי חינוךש ( פדגוגיה , ( דרכי ארגון הלמידה ואמצעיה ( דידקטיקה ) המתאימים לחשיבה ‘ בינתית-מלכדתש 386 .................................................................. אחרית דבר 403 .......................................................................................................... ביבליוגרפיה 411 ......................................................................................................... I ................................................................................................................. Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר