תוכן עניינים

עמוד:9

תוכן עניינים הקדמה ( שהיא גם מבוא 11 ....................................................................................... ( שער ראשון ׀ בין יהודיות למערביות – שיח בין שפה לבין תרבות מבוא 37 .................................................................................................................... פרק ראשון : יחסה של התרבות היהודית אל שהאמתש ואופני החשיבה הייחודיים שפיתחה 38 .............................................................................................. פרק שני : השפעת המחשבה המערבית על היהדות והתמוססות מחשבת חז״ל עם התפתחות הדורות 95 .......................................................................................... פרק שלישי : יחסה של התרבות המערבית אל 'האמת' וצורת החשיבה שפיתחה 113 .. פרק רביעי : 'האמת' כמדע ועיצוב התרבות המערבית המודרנית 126 ........................ פרק חמישי : בין 'תאוריה מוסרית' לבין 'סברה מוסרית 177 ....................................... ' פרק שישי : השוואה בין השפה העברית המבטאת את הייחודיות היהודית , לבין השפה האנגלית המבטאת את ייחודיות התרבות המערבית 187 ........................ שער שני ׀ שתי עקדות שעקד אברהם את יצחק – הביטוי העמוק ביותר לחירות האדם מבוא 249 ................................................................................................................... פרק ראשון : הצעה חדשה למשמעות האל ביהדות 255 ............................................ פרק שני : היחס המורכב בין שליטה לחוכמה בתפיסת החירות 263 ........................... פרק שלישי : עקדת יצחק – עבודת אלילים או ביטוי עמוק לחירות האדם ? 291 ........ פרק רביעי : הקושי בהתמודדות עם ערכים רוחניים בחיי היום-יום אל מול הבנאליות בנכונות להקריב חיים 313 ......................................................................... שער שלישי ׀ ‘ הגות בינתית-מלכדתש – הצעה לחינוך אחר מבוא 321 ................................................................................................................... פרק ראשון : מדוע החשיבה המערבית אינה מציעה מענה הולם למשברים במערכות החינוך שלה ? 328 ...................................................................................... פרק שני : ממודרניזם לפוסטמודרניזם 342 ................................................................. פרק שלישי : 'סברה' כתפיסת עולם 354 .....................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר