תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הילדים כמקור להפקת השערות ורעיונות – דברי מבוא 11 ..................................... “ מפי עוללים ויונקים יסדת ע ֹ ז" – דברי הילדים על הקשריהם התרבותיים החברתיים והמשחקיים 21 ...................................................................................... "הכי אני רוצה להיות נמר – " ... על מאווייו של ילד ומבוגר 137 ...............................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר