הקדמה

עמוד:8

אמנם תקופת חיבת ציון משופעת גם בשירה סיפורית , שרובה פואמות על נושאים היסטוריים , בין מתולדות העם בין מאוצר מסורותיו ואגדותיו , ויש בה אף מחזות שהם בתחום הפיוט . אך התש בבחירת השירים לילקוט זה הועמד על השירה הלירית , הטבועה בחותם של תימאטיקה אישית מובהקת , או של עיצוב אישי הניתן לנושאים לאומיים . ממילא יובן , שהשירים הסיפוריים או הסיפוריים דראמאטיים , המובאים בקובץ הזה בשלימותם או למקוטעים , בחירתם הצטמצמה לא מתוך שיקולים טכניים בלבד . מכל-מקום , ברור שקובץ של פואמות שלמות או מחזות שלמים מחייב ספר בפני עצמו , הן משום מהותם של הטכסטים והן משום אורכם . השירים הובאו בדרך כלל בשלימותם ולפי מקורות ראשונים : מתוך מהדורות ראשונות של קובצי המשוררים , או מכתבי העת שבהם פורסמו השירים לראשונה . ( אמנם נשכרים השירים לעתים מהשמטות וקיצורים , כדרך שנהגו בהם באנתולוגיות שונות , אבל שרטוט נאמן של דמות התקופה מחייב הבאת השירים בשלימותם על כל מעלותיהם וחסרונותיהם , ואפילו אין הדבר לפי טעמנו האמנותי כיום . ( העיקרון המכריע בבחירת השירים היה ערכם הספרותי , אבל מן הנמנע היה להתחמק לגמרי גם משיקולים אחרים , כגון חשיבותם ההיסטורית ואף מידת השתקפותם ביצי רת משוררי דורו של ביאליק ; מה גם שתחילת כתיבתם של ביאליק וטשרניחובסקי חלה בתקופה זו , ובשיריהם הראשונים יש לא מעט מאווירתה וסגנונה . במידת האפשר הוצג היקף הנוש אים , המוטיבים והלכי הרוח , העושים את הליריקה של חיבת ציון לחטיבה בפני עצמה , לעומת תקופת ההשכלה מזה ודורו של ביאליק מזה . יש שירים שנבחרו לא בשל ערכם הספרותי אלא משום שהם מלמדים על רוח התקופה ; אף יש שירים שניתנו כאן משום שהם מאירים את התפתחותו של המשורר או את צביונו הפיוטי המיוחד . זעיר שם אולי נשאנו פנים למשורר שנשכח , או אף למי שעיקר חשיבותו לא בתחום השירה . תודתי נתונה למחלקה לכתבי יד של בית-הספרים הלאומי בירושלים' שנתנה רשות לצלם כתב יד של מ . צ . מאנה הנמצא ברשותה . ר . ק . ב .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר