תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שישי : ניסויים בבעלי חיים כיום : העקרונות ויישומם בחוק ובפועל בארצות המפותחות ובמדינת ישראל 187 מבוא 187 תנועות ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים כיום : המניעים ושיטות הפעולה 190 הסדרת הניסויים בבעלי חיים - עקרונות , חוקים ותקנות במדינות מפותחות 204 חוקים ותקנות להסדרת הניסויים בבעלי חיים 206 ניסויים בבעלי חיים בישראל ובשאר המדינות המפותחות 215 הדיון הציבורי בסוגיית הניסויים בבעלי חיים בישראל 217 ההתנגדות לניסויים נמשכת - כל האמצעים כשרים ? 227 הפולמוס על ניסויים בקופים ירודים 238 פרק שביעי : אחרית דבר 259 מילון מונחים ביולוגיים 269 נספחים 275 ביבליוגרפיה 289 מפתח שמות ועניינים 303

משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר