תוכן העניינים

עמוד:8

מחלות הפרשה פנימית - סוכרת לדוגמה 90 רבייה ובקרתה - טיפולי פוריות ובקרת ילודה 100 פרק שלישי : אבני דוד בשימוש בבעלי חיים בביו רפואה החדישה וההתנגדות לניסויים אלה : מקורות , אידאולוגיה ואמצעים 116 מבוא 116 מבשרי המדע המודרני וההתנגדות לניתוחים בבעלי חיים 117 ( antivivisection ) עידן הנאורות - המאה השמונה עשרה 120 המאה התשע עשרה - ההתארגנות וההתמסרות של ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים 123 התפתחות הרפואה הניסויית 124 התמסרות ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים באנגליה 127 החוק הראשון להסדרת ניסויים בבעלי חיים 130 ( Cruelty to Animals Act , 1876 ) שלהי המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים : הישגי המלחמה במחלות הזיהומיות 135 ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים מתחברת להתנגדות לחיסונים 140 הנפילה והתחייה של תנועות ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים 144 סיכום : הגלגולים הרעיוניים של ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים 145 פרק רביעי : היחס לבעלי חיים בדתות המונותיאיסטיות 147 היחס לבעלי חיים ביהדות 147 היחס לבעלי חיים בנצרות 156 בעלי חיים באסלאם 158 סיכום 159 פרק חמישי : אתיקה של ניסויים בבעלי חיים 161 תיאוריות של מוסר נורמטיבי 161 דוברים מרכזיים למען זכויות בעלי חיים 167 גישות מתונות או פרגמטיות למען בעלי חיים 170 הוגים מודרניים והגנתם על המוסריות של ניסויים בבעלי חיים 174 סיכום 182

משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר