האדם והחיה

מתוך:  > האדם והחיה

עמוד:4

Alex Tsafriri Humans and Animals The Controversy of Biomedical Research . This Book was awarded the BAHAT PRIZE , 2011 The BAHAT PRIZE is awarded annually In Memory of Professor Yaacov Bahat עריכת לשון ; דפנה שוופי , עו"ד הגהות . נעמי גליק עוזרר עיצוב העטיפה : רעיה טפלא גלבוע לוחות : ישראליט הפקה : טפר בע"מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ( לרבות צילומים ) שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו '' ל . Hebrew Rights Reserved © 2013 University of Haifa Press & Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemcd Books | P . O . B . 53494 , Tel-Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות שמורות 2013 « להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ולמשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב E-mail : info @ ybook . co . il | 6153401 | 362-4753 T ^ KMn מסת '' ב Printed in Israel 2013 itTWl OS 7 J | ISBN 978-965-545-676-9

משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר