תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 9 ..................................................................................................................... לפגוש יצירת אמנות – החוויה של הצופה 14 ............................................................. גישות פסיכולוגיות בהערכת אמנות 15 .................................................................. יצירת האמנות והעולם הפנימי של הצופה 23 ........................................................ מיהו הקהל הרחב 27 ................................................................................................. ? הציפיות של הקהל הרחב 28 .................................................................................. יצירת אמנות בת-הגדרה 30 ................................................................................... הצופה בן-זמננו 31 ................................................................................................ קריאת אמנות – האחריות של הצופה 45 ................................................................... התנאים המקדימים להתבוננות ביצירת אמנות 48 ................................................. בחירותיו של האמן 51 ............................................................................................ המשמעות המטפורית של יצירת האמנות 58 ......................................................... הפרשנות האישית 63 ............................................................................................ יצירות אמנות במוזיאון - התערוכה 68 ....................................................................... חוויית הביקור האותנטית במוזיאון 68 ................................................................... חינוך מוזיאוני - התיווך 77 ..................................................................................... ילדים ויצירות אמנות 80 .............................................................................................. חוויה מוזיאונית בעיניהם של ילדים 80 .................................................................. ילדים כקהל בתערוכת אמנות 82 ........................................................................... יצירות אמנות "מתאימות לילדים 89 ..................................................................... " התפיסה הערכית בבחירת יצירות האמנות לילדים 90 ............................................ מהן ההעדפות של ילדים 93 ................................................................................. ? מהי הדרכה דיאלוגית 97 ........................................................................................... ? מודל השלבים בקריאה הדיאלוגית של יצירת אמנות 102 ...................................... הדרכה דיאלוגית על כל שלביה ומהלכיה - תיאור מתוך הדרכה 117 ..................... סיכום 139 ................................................................................................................... מקורות 140 .................................................................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר