תוכן העניינים

עמוד:6

עיצורים 84 ................................................................................................................. הגיית העיצורים ( ארטיקולציה ) 84 ........................................................................ העיצורים החוככים 88 ....................................................................................... ל 88 .............................................................................................................. מ 92 .............................................................................................................. נ 96 .............................................................................................................. י 98 ............................................................................................................... ו , ב 100 ................................................................................................... ( v ) פ 102 ...................................................................................................... ( f ) ז 105 ............................................................................................................. ס 108 ............................................................................................................ ר 110 ............................................................................................................. ש 117 ............................................................................................................ כ 121 ............................................................................................................ ח , ע 121 ........................................................................................................ ה 124 ........................................................................................................... א 126 ............................................................................................................ העיצורים הפוצצים 130 ..................................................................................... ד , ט , ת 130 .................................................................................................... ּ ב , פ ּ 132 ....................................................................................................... ג , כ , ק 134 ..................................................................................................... צ 136 ............................................................................................................. הידמויות 139 ......................................................................................................... גורמי הזמן והעוצמה בקריאה הטעמת הברות , מילים ומשפטים 144 ........................................................................ . 1 חוקי ההטעמה במילים 144 ............................................................................... . 2 בניית ההטעמות תוך כדי ראיית הפרטים והמכלול 145 .................................... מרכיבי הקול הדובר 153 ............................................................................................ . 1 עוצמה 153 ......................................................................................................... . 2 גובה ( הגבהה והנמכה של טון הדיבור 156 ........................................................ ( . 3 משלב ( רגיסטר ) וגוון 161 .................................................................................. . 4 שטף ומהירות ( טמפו , גורם הזמן 163 ............................................................... (

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר