תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים ז . הסתייגויות באשר לתחומי העיסוק של הספר 20 .................................................. ח . הערות בדבר העברית והניקוד בספר 21 ............................................................... ט . הוראות לתרגול 22 ............................................................................................... י . התרגילים כתרגילי זמרה 25 ................................................................................... תווים לתרגילים 28 .................................................................................................... סיכום – דברים של פריץ רויש 37 .............................................................................. בחינת הקול בעיות קוליות ועזרה בתיקונן 39 ............................................................................... הגיים מבוא 49 .................................................................................................................... תנועות 52 ................................................................................................................. הגיית התנועות ( ווקליזציה ) 52 ............................................................................. החלק המעשי : עוד הוראות לביצוע תרגילי ההגייה 55 .......................................... תנועת 56 ...................................................................................................... A תנועת 62 ...................................................................................................... E תנועת 66 ........................................................................................................ I תנועת 69 ...................................................................................................... O תנועת 71 ...................................................................................................... U הדיפתונגים 74 ............................................................................. OA , UA , EA צירופי אותיות הנהגים כדיפתונגים 80 ............................................ OI , UI , AI סיכום נושא התנועות 83 ........................................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר