מבוא

מתוך:  > בשם האומה > מבוא

עמוד:יא

לתאוריות שונות על הלאומיות , כפי שהדוגמא האירית שימשה גם מורל חיקוי לתנועות לאומיות אחרות . כמו כן ישנה התייחסות חוזרת לאסכולות בחקר הלאומיות , כי הוויכוחים המתמשכים בין האסכולות השונות הם מרכזיים בהתפתחות המחקר . במהלך עבודתי על הלאומיות צברתי חובות תודה לעמיתים בחוג להיסטוריה של האוניברסיטה העברית ומחוצה לו . לעמנואל גוטמן , בן שיח ואוצר בלום בנושא הלאומיות , למיכאל היימן שהוא מקור לא אכזב לידע על הציונות , וליהושע אריאלי ז"ל שההשראה והתרוממות הרוח מדיאלוג ממושך אתו לא יסולאו בפז . עם שלמה אבינרי , בין היתר גם חוקר לאומיות חשוב , וכן עם גבי שפר מומחה לאתניות ותפוצות שוחחתי רבות על פני שנים . שמואל אטינגר ז"ל ודב קולקה יבד"ל שיתפו אותי בסימנרים השוואתיים על הלאומיות בישראל ובעמים . בשנים האחרונות זכיתי לשיתוף פעולה פורה ומאלף מאין כמוהו עם עמיתי במכון ליהדות זמננו , חגית לבסקי וגדעון שמעוני . ליוסף גורני , חגית לבסקי וגדעון שמעוני אני חייבת תודה עמוקה על שהגו ויזמו את הוצאת האסופה וטרחו ללא לאות להביא לביצועה . באיסוף החומר לכמה מן המאמרים נעזרתי בעוזרי מחקר מצוינים שהיו לי מבין תלמיךי , ואני מודה להם במקומות המתאימים . תודתי גם לאנשי מכון בן גוריון לחקר ישראל , הציונות ומורשת בן גוריון , עופר שיף ושאול שרגאי , ולעורך הלשון עמוס כרמל . חדוה בן ישראל

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר