מבוא

מתוך:  > בשם האומה > מבוא

עמוד:י

דמיון אלא גם הבדלים , שהשוואה היא צורה של הכללה , של הפקת משמעות מהתמונה ההיסטורית ולכן לא רק רצויה אלא גם מועילה . את הדחיפה האחרונה לתחום הלאומיות ההשוואתית קיבלתי כאשר נתפסתי לנושא הציונות בלאומיות . כמו רבים כמוני שלא אימצו את הציונות אלא נולדו לתוכה , המעבר לגישה חקרנית כלפי הציונות , בעיקר כשהרקע האקדמי שלי היה בהיסטוריה כללית ולא בתולדות עם ישראל , היה מסע תגליות מרתק . לחשוב מחדש על הציונות שהיתה חלק ממני , מהחינוך בבית ובבית הספר , ומן הניסיון המעשי של חיי , ולהתבונן בה כאילו מבחוץ , באובייקטיביות מקצועית , תוך השוואה מתמדת עם תנועות לאומיות אחרות , זה היה ניסיון היסטורי חדש ומאתגר . כשהוזמנתי לכהן בקתדרה לחקר תנועות שחרור לאומיות , היתה אחת מפעולותי הראשונות לארגן כנס בינלאומי על הציונות בלאומיות . המוזמנים , חוקרי לאומיות ידועים , היו מרוצים מאתגר שראו כחדשני שכן באותם ימים רוב המחקר על הציונות התמקד בה כבתופעה ייחודית , כחלק מתולדות עם ישראל בלבד . ולא כביטוי פרטיקולרי של תופעה אוניברסלית . המסות והמאמרים המוגשים בספר זה הם מבחר מתוך העבודות שעשיתי במשך השנים על לאומיות ועל ציונות ועל הקשר ביניהן . רובן פורסמו בעבר בעברית או באנגלית , ומקום הפרסום מצוין ברשימת המקומות שנתפרסמו בהם המאמרים בעמ' יג . הוספתי שישה מאמרים שלא פורסמו קודם . המאמר על המרד האירי ב 1916 מבוסס על הרצאה שניתנה באקדמיה הישראלית למדעים ביום השנה הראשון למותו של יעקב טלמון . המאמר על הנס קרן מבוסס על הרצאה שניתנה במכון ליאו בק כחלק מסדרה על יוצרים יהודים חניכי התרבות הגרמנית . המאמר על יהושע אריאלי צמח מסדרת הרצאות שניתנו בחייו , בימי חג לכבודו , ולבסוף בדברים לזכרו . המאמר על הלייבור והלאומיות מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס על הסוציאליזם הדמוקרטי והבעיה הלאומית שהתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים ב . 1996 המאמר על היהודים והלאומיות מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס על "זהות לאומית בזמננו , היבטים חברתיים , תרבותיים ופוליטיים" שנערך במכון ון ליר בירושלים ביוני . 2003 הספר בנושא הכנס עומד להתפרסם במכון ון ליר . בסוף הספר הוספתי פרק חדש בו אני מנסה להתמודד עם התנועות הלאומיות העכשוויות ועם הספרות החדשה על הלאומיות בכלל ועל כיווניה היום ואלה הצפויים בעתיד . באוסף מסוג זה מופיעות בוודאי כמה חזרות . מאחר והמאמרים שכבר פורסמו מובאים כאן ככתבם , לא נמנעו החזרות . אבל ישנן גם סיבות ענייניות שבגללן נזכרים שוב ושוב , חוקרים או אירועים מסוימים בהקשרים שונים . למשל יש התייחסות חוזרת למודל של הלאומיות האירית המשמש מבחן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר