א. עיצוב מחשבתו של אוגוסטינוס: קיקרו, מאני, אפלטון, כריסטוס

עמוד:8

האוניברסיטאות בימי הביניים היו נעוצים ברעיונות האוגוסטיניים על היחס שבין אמונה להיגיון . כשליקט פטר לומבארד את המאמרים ( 1155 ) כדי להעמיד ספר לימוד בסיסי לתיאולוגיה , נלקח אחוז גבוה מאוגוסטינוס . גם בן זמנו , גראטיאנוס , ציטט טקסטים רבים מכתבי אוגוסטינוס כשחיבר את המדריך הראשי של המערב לחוק הקאנוני . . 2 השאיפות של כל המיסטיקאים המערביים לא השתחררו מעולם מהשפעתו , יותר מכול , בגלל מרכזיות אהבת האל במחשבתו . הוא הראשון שראה את הפרדוקס האומר שהאהבה , שהנה חיפוש אחר אושר אישי , טומנת בחובה ויתור עצמי מסוים וכאב של היעשותך מה שאינך . . 3 הריפורמאציה מצאה את המניע העיקרי שלה בביקורת על יראת השמים הקאתולית הביניימית , שנשענה יותר על המאמץ האנושי מאשר על החסד האלוהי . הקונטר ריפורמאציה השיבה , כי אפשר לאשר את ריבונות חסר האל מבלי להכחיש עם זאת את חופש הרצון ואת הערך המוסרי ' ) זכות (' של התנהגות טובה . שני הצדדים במחלוקת פנו באופן נרחב ביותר לטקסטים של אוגוסטינוס . . 4 המאה השמונה עשרה מצאה את עצמה חלוקה בלהט בין אלה שטענו ליכולת האדם להגיע לשלמות ובין אלה שסברו כי הטבע האנושי נגרר מטה על ירי הנטל המכריע של האנוכיות האישית והקיבוצית ; לשון אחר , על ידי מה שאוגוסטינוס כינה בשם 'החטא הקדמון . ' אנשי תקופת ההשכלה סברו שהאמונה בחטא הקדמון מעכבת את ההשתלמות הממשית של האדם וסלדו מאוד מאוגוסטינוס . הם לא שבעו רצון כאשר הפילוסוף קאנט , אשר בישר בצורה כה משכנעת את עקרון ההשכלה שעל האדם להעז ולחשוב לעצמו , הסכים באורח החלטי לאמונה שטבע האדם מעוות על ירי רע יסודי המחלחל בו . . 5 כתגובה נגד ההשכלה , זיהתה התנועה הרומאנטית את לב לבה של הדת עם הרגש , ולא עם מסקנות של טיעונים אינטלקטואליים . אוגוסטינוס לא היה אנטי אינטלקטואל כלל ועיקר , אבל הוא לא סבר שהמלה האחרונה היא בידי האינטלקט , והיה חלוץ של הערכה חיובית עד מאור של הרגשות האנושיים . אנחנו חבים לו את שימושנו במונח 'לב' במובן זה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר