אוגוסטינוס

מתוך:  > אוגוסטינוס

עמוד:4

Henry Chadwick Augustine Translated by David Rokeach PAST MASTERS Originally published in English by Oxford University Press under the title ^ z / guj / we © Henry Chadwick 1 986 הדפסה שנייה תשע " ג , 2013 מסת " ב ISBN 965-342-573-0 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשנ " ב סדר : אל אות בע"מ , תל אביב נדפס בדפוס דף נוי , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1991 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר