מנזר המצלבה בירושלים

עמוד:11

לאחר מהפכת סדום ועמורה וחטאו של לוט עם בנותיו ( בראש' יט , ( פגש לוט את אברהם , התוודה בפניו על חטאו , ונועץ בו כיצד יוכל לכפר על חטאו . אברהם נתן לו את שלושת המקלות שהמלאכים הותירו בידיו , והורה לו לנטוע אותם בסביבות ירושלים ולהשקותם במי הירדן . והיה אם ינבטו סימן הוא כי אלוהים מחל לו על חטאיו . לוט עשה כאשר ציווהו אברהם . הוא נטע את המקלות במקום שנמצא כיום המנזר ודאג להשקותם במי הירדן - על אף נסיונותיו של השטן לעמוד בדרכו . מיד לאחר שהישקה את המקלות , הם נבטו והיו לשלושה עצים : אורן , ברוש וארז . האגדה ממשיכה ומספרת שהעצים נגדעו בימיו של שלמה המלך , והעץ שימש בבניין המקדש . מכל מקום , קורות העץ שהוכנו מהם לא התאימו ליעדם בשום מקום והם קוללו והושלכו הצידה . היה זה העץ שממנו הוכן מאוחר יותר הצלב . מסורת אחרת כורכת את המנזר עם כלי המקדש . לפי מסורת זו , כאשר בלריוס , שר הצבא של יוסטיניאנוס כבש את רומא , 536-ב הוא גילה את כלי המקדש שהרומאים נשאו עמם כשלל . הכלים הובאו לירושלים והוצבו בכנסיית הניאה , שהוקמה בידי יוסטיניאנוס בירושלים . בזמן פלישת הפרסים , 614-ב הוסתרו הכלים במנזר המצלבה . בשנת 796 שדדו המוסלמים את המנזר והכמרים הומתו לפי חרב , ולא נותר עוד מי שיגלה את המקום בו הוסתרו כלי המקדש . עולי וגל רוסיים בירושלים בראשית המאה , על רקע מנזר המצלבה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר