מנזר המצלבה בירושלים

עמוד:10

המסורת על מנזר המצלבה הקמת מנזר המצלבה והמסורות הנוגעות לקדושת המקום נזכרות באגדות ובמסורות אין ספור . רוב המסורות הן מימי הביניים , תקופה בה הגיע המנזר לשיאו , אך חלקן קדומות יותר . אחת המסורות מייחסת את הקמת המנזר לקיסר קונסטנטינוס ולאמו הלנה במאה הרביעית . לפי מסורת אחרת , שמקורה אולי במאה , 18-ה הוקם המנזר בידי המלך הגיאורגי טיציאן במאה החמישית . מסופר על אותו מלך , שעלה לרגל לארץ הקודש , והחליט להקים מנזר גיאורגי במערבה של ירושלים , על אדמה שניתנה במתנה לאבותיו בידי קונסטנטינוס הגדול . מסורת נוספת מייחסת את הקמת המנזר ליוסטיניאנוס , ואילו מסורת רביעית , רואה בהרקליוס את בונה המנזר , לאחר שובו ממסע נצחונותיו נגד הפרסים במאה השביעית . לפי אותה מסורת , התאסף הצבא המנצח והמלך בראשו , בעמק המצלבה לפני הכנסו לירושלים . היה זה המקום שבו גדל העץ המקורי שממנו הוכן הצלב . כלומר , אותו צלב שהרקליוס החזיר מידי הפרסים למקומו האמיתי . באותו מעמד החליט הרקליוס להקים מנזר ומקום יראה לכבוד הצלב הקדוש . הנתונים העומדים לרשות ההיסטוריונים כיום , אין בהם די כדי לאמת מסורת זו או אחרת . ניתן לראות עם זאת , שמרבית האגדות קשורות לאישים , שמילאו תפקיד חשוב בתולדות ירושלים הביזאנטית . הלנה , אמו של קונסטנטין , אמנם ביקרה בירושלים , ופיקחה על הקמתן של כנסיית הקבר וכנסיית העליה על הר הזיתים . מכל מקום , אין עדויות היסטוריות הקושרות אותה למבנים אחרים בירושלים , לרבות מנזר המצלבה . בתקופות מאוחרות היה נהוג לכרוך אתרים נוצריים בשמה של הלנה , כדי להאדיר את שמם ולהוסיף חשיבות לתולדותיהם . הקשר של עולי רגל גיאורגיים לארץ-ישראל במאות , 5-4-ה ובהם כאלו הקשורים לבית המלוכה , הינה עובדה ידועה , אך לא נמצאה עדות היסטורית הקושרת אותם למנזר המצלבה . אין גם עדות לכך שהמלך הגיאורגי טיציאן ביקר אי פעם בירושלים ; יתרה מזו , אפילו לא ברור , אם מלך בשם זה שלט אי פעם בגיאוגרגיה במאה החמישית . לעומת זאת השליטים יוסטיניאנוס והרקליוס קשורים לירושלים ולמקומות הקדושים , והם אף הקימו כנסיות ומנזרים . לאגדות הקשורות בשמם יש , על כן , בסיס היסטורי . האגדה המתייחסת לקדושת האדמה שעליה הוקם המנזר , היא מעניינת לא פחות . המסורת מספרת , שהכנסיה הוקמה במקום שגדל העץ . שממנו הוכן הצלב . עד למאה 15-ה יכלו עולי הרגל לראות דרך פתח מאחורי המזבח שבכנסיה את המקום שבו ניטע העץ וחלק מהגזע . כיום מצביעים על מקום זה בקריפטה של הקאפלה הנמצאת בחלק השמאלי של הכנסיה . המסורות הנוגעות לקדושת מנזר המצלבה נזכרות בכתבים תיאולוגיים , ובספרות עולי הרגל החל מן המאה . 12-ה קרוב לוודאי , עם זאת , שמקורן של מסורות אלו קדום יותר , ושייך לתקופה הביזאנטית , במאות . 7-4-ה ברבות השנים קלטו המסורות יסודות נוספים , והן גובשו סופית לצורתן הנוכחית במאה . 17-ה לפי אחת המסורות , ראשיתו של העץ , ששימש להכנת הצלב , היא בתקופת המקרא , בימיו של אברהם אבינו , כאשר ה ' הופיע לפניו באלוני ממרא באמצעות שלושת המלאכים . המסורת מוסיפה ומספרת , שלאחר שהמלאכים מילאו את שליחותם ( בראש' יח ) ופנו לעבר סדום , הם הותירו את מקלותיהם בידי אברהם .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר