הגולן — היבטים גיאוגרפיים

עמוד:11

הגולן — היבטים גיאוגרפיים משה ענבר רמת הגולן מהווה יחידה גיאוגרפית אחידה וברורה . הגולן תחום ממערב על ידי קו העמק של בקע הירדן r בצפון תוחם אותו נחל סער והגוש האנטיקלינלי של החרמון / בדרום הקניון של נהר הירמוך , ואילו במזרח הגבול איננו חד משמעי , אך מקובל לקבוע אותו לאורך הנחלים רוקד ועלן . שטח הגולן כולל החרמון , הוא 1 , 158 קמ"ר , שטח הגולן בלבד הוא כ 1 , 050 קמ"ר — קצת פחות מהגליל התחתון 1 , 200 — קמ"ר , או כעשירית משטח הנגב . הגולן הלנו רמה בזלתית מצומצמת בשטחה , הדומה באופייה הגיאולוגי והמורפולוגי לרמות בזלתיות נרחבות אחרות בעולם , כמו רמת קולומביה במערב vrn . tr ורמת דקאן בהודו . האזור הוא בעל הפרש הגבהים הטופוגרפי הגדול ביותר בארץ.- מגובה של יותר מ 2 , 200 מ' במצפה שלגים בחרמון עד 210 מ' בימת הכנרת — הפרש הגבהים מגיע לכ 2 , 400 מ' במרחק של כ 50 ק"מ בלבד ( בקו אוויר . ( הפרש טופוגרפי זה יוצר קיטוב אקלימי — מהאקלים הסובאלפיני בצפון הגולן ועד לסובטרופי בדרומו . ניתן אפוא למצוא בגולן מגוון אקלימי של כמחצית כדור הארץ , שכן הוא כולל כמעט את כל האקלימים הקיימים באזורים המיושבים בתבל . בגולן שני אזורים אקלימיים עיקריים : הגבוה — בין 700 ל 1 , 000 מ' והנמוך — בין 300 ל 500 מ' גובה . החלק הגבוה מאופיין על ידי משקעים מרובים — בין 800 ל , 400 ו מ "מ בשנה — בחלקם בצורת שלג ; הטמפרטורות הן נמוכות יחסית וזהו האזור הקר ביותר בארץ . בחודשי ינואר ופברואר טמפרטורות המינימום החודשיות הן מתחת ל . 0 מאידך טמפרטורת המקסימום הממוצעת באוגוסט מגיעה ל 35 מעלות . אופי "יבשתי" זה של האזור נגרם על ידי שלושה גורמים : מרחק מהים , גובה והצבה טופוגרפית ( צ . גת וי . לומס . ( 1969 האזור הגבוה מצטיין גם ברוחות חזקות השולטות במרבית חודשי השנה . מספר אזורים נבחרו כמתאימים להקמת "חוות טורבינות רוח . " התחנה הראשונה להפקת חשמל פועלת החל מ 1985 ליד אלוני הבשן . באזורים הנמוכים של הגולן — במיוחד בחלקו הדרומי — כמות המשקעים נעה בין 450 ל 600 מ"מ . הטמפרטורות הממוצעות גבוהות בכ 4 מעלות מאשר ברמה הגבוהה . הרוחות חלשות יותר , אך עוצמתן של הרוחות המזרחיות ( שרקיות ) גדולה יותר באזור זה . למרות שהגולן כולל את האזור הגשום והמושלג ביותר בארץ , הוא דל במקורות מים עצמיים , שכן מעטים בו המעיינות היציבים ואין בו מקורות מים עשירים . האזור בשולי בקע הירגדן , תוחם אותו מצידו המערבי וקובע את המבנים וקווי ההעתק שלו ( היימן , . ( 1985 המסלע הבזלתי מקנה לרמה אופי הומוגני , שניכר היטב בצילום לווין ( ר' צילום . ( למרות אחידות זו , אפשר להבחין בתחום המדיני הכלול בגולן ובחרמון עשרה אזורי משנה : כתף החרמון , מרגלות החרמון , אגני נחלי החולה , קונוסי הגעש , נחלי הבטיחה , הגולן הדרומי , עמק הבטיחה , אפיק הירדן , מצוקי הכנרת וקניוני הרוקד והירמוך .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר