תוכן העניינים

עמוד:9

הקדמה אין עוד אזור בארץ ( להוציא ירושלים , ( שזכה למחקרים כה רבים ומפורטים כמו רמת הגולן . מחבל ארץ שומם למחצה ומוזנח , שחוקרים ועולי רגל בכל הדורות פסחו עליו כמעט לחלוטין , הפך הגולן מאז 1967 לאחד האזורים שמיקדו אליהם את תשומת לב החוקרים והמטיילים , ועשרות רבות של עבודות ומחקרים הוקדשו לאזור זה . לאחר מלחמת ששת הימים פקדו את הגולן רבבות מטיילים ובעקבותיהם ראו אור פרסומים רבים . מטבע הדברים , מרביתם לא היו מבוססים על מחקר ולימוד מעמיקים , והם נועדו ברובם לענות על הצרכים המיידיים של המטיילים ושוחרי ידיעת הארץ . בשנים האחרונות התקדמו ידיעותינו על הגולן ואתריו לאין שיעור , ונעשו עבודות ומחקרים רבים בנושא זה . בסוכות 1985 נערך בקצרין כנס "החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , " שבו סוכמו רבים מהישגי חקר הגולן . רבות מההרצאות שהושמעו בכנס מובאות בקובץ זה והן רואות כאן אור לראשונה . לצידן שולבו בקובץ מאמרים נוספים , שהיה בהם לדעתנו לתרום לשלמות הפרסום ולאופיו השימושי , גם אם אינם תמיד בעלי אופי מחקרי מובהק . כאלה הם למשל מסלולי הסיור בגולן החותמים את הפרסום , שנמסרו באדיבות החברה להגנת הטבע . לא כל ההרצאות שהושמעו בכנס הגיעו לידינו ו , במקרים אחרים הורחבה היריעה ושונתה המתכונת על ידי הכותבים עצמם . אף על פי כן אנו רשאים לומר שכמחצית הקובץ מבוסס על "כנס החברה . " בשל ההיקף הרב של החומר וחשיבותו הוא מופיע הן במסגרת כתב העת "אריאל" והן כספר . הוצאת הקובץ היא פרי שיתוף פעולה בין ה"מכון לחקר הגולן" והוצאת הספרים אריאל , והעריכה נעשתה במשותף . חובה נעימה היא לנו להודות לאלו שסייעו לנו במלאכתנו : לחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה שהואילה להעמיד לרשותנו את המאמרים r לחברה להגנת הטבע שאיפשרה לנו לפרסם את מסלולי הסיורים ; לרשות שמורות הטבע ; לארכיון קק " ל ולצלם זאב רדובן ולעידית זהרוני שהעמידו לרשותנו תמונות רבות מאוספיהם . לאלו ולרבים אחרים שתקצר היריעה מלהזכירם נתונה תודתנו . על אף תרומתם הבלתי נלאית של המוסדות והאישים הנזכרים , אין הדברים מחייבים אותם , ואם נפלו אי דיוקים — הם כולם על אחריותנו . ירושלים , טבת תשמ"ז ינואר 1987 משה ענבר המכון לחקר הגולן ו , אל שילר הרצאת אריאל

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר