תוכן עניינים

עמוד:9

זהר עמר / פולחן עצים ליד קברי קדושים במסורת היהודית והמוסלמית 155 העצים הקדושים סמוך למקומות קדושים ; פולחן העצים המשותף ליהודים ולמוסלמים ; קדושת העצים וכוחם המאגי ; מיני העצים הקדושים ; יחס היהדות והאסלאם לתופעת העצים הקדושים ; העצים הקדושים במקורות היהודיים והמוסלמיים מסורת ופולקלור שבתאי לוי / אגדות ומסורות על קדושים וקברי קדושים בסיני 165 המיתוס של אבו זאיד ; קברו של שיח' עטיה בסיני ; הנס שנעשה לצבאו של סלים אימע'נם ; על שני מקומות קדושים בסיני ; הקדושה עידה אל עומריה המארחת ; סאריה שהיתה קורבן ליופיה ; קבר קדוש המשמש להתוועדות שדים ; קדוש הבא לעזרת אדם בודד במדבר אילן זהרוני / משפחות קדושות ועושי נפלאות באזור הגלבוע 170 חמולת סעידיה בגלבוע ; לבקנות , דבש , חרובים וקדושה ; הנתלים באילן גבוה ; לעת בלותו היתה לו עדנה יהודה זיו / "מערת הקוסמת" בעץ דור 178 מחקרים יוסף סדן / איתור קבר משה — קדושה , פלוגתא ותחרותיות 182 יוסף שפנייר / ביבליוגרפיה 188

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר