מקור התמונות

עמוד:155

דף פתרון א . מלא את הטבלה על פי ההנחיות הבאות : . 1 רשום בהתאמה למספר הסעיף את המספר שמצאת ב"נתון נדרש" של כל סעיף . . 2 לאחר רישום כל ה"נתונים הנדרשים , " דרג אותם בסדר עולה 1-מ עד11- על פי גודלם . ( הקטן ביותר , 1 = הגדול ביותר . ( 11 = את הדרוג של כל נתון רשמו בעמודה העליונה . ב . ציין על גבי מפה את המיקום המדויק של בעלי המספרים בדרוג הבאים ;( 8 ) ;( 7 ) ;( 4 ) ;( 3 ) חבר בקו את ( 3 ) ;( 7 ) -ו חבר בקו את ( 4 ) ;( 8 ) -ו במקום הצטלבות הקווים המפגש . הערה : ניתן להשתמש במפה עירונית רגילה , כגון מפת אגף המדידות . 1 : 12 , 500 בהצלחה .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר