מקור התמונות

עמוד:146

מקור התמונות L . H . Vincent et F . M . Abel , Emmaus , SO . ba- ? . silique et son histoire עמ' , 13 , 10 , 9 22 , 18 א . עמיקם שוב : עמ' 18 , 15 , 11 ב , 22 , 21 , 19 ב , 28 א . יזהר הירשפלד : עמ' 25 ב , ג , 26 ב , . 27 קדמוניות ( תשל"ח : ( 43-42 עמ' 25 , 21 ( באדיבות גיחון . ( החברה להגנת הטבע : עמ' 28 א . הארכיון הציוני : עמ' . 53 , 49-48 , 34-33 אוסף ערן לאור : עמ' 101 , 40 ( צילום מאת תבוז , . ( 1887 ארכיון מעגן מיכאל : עמ' 57 , 55 א . אוסף אביצור : עמי 57 ב . עמי : 64 , 62 באדיבות המחבר ( השרטוט : ליין ריטמאייר . ( מאונן . 2 המון . . 3 כפר ערבי בגליל . . 4 חזר . . 5 כפר ערבי הקשור לראשית התיישבות הטמפלרים בארץ ( כיום קיבוץ שריד . 7 . ( שכונה במערב ירושלים . . 8 חומר שאינו מוצק ואינו נוזל . . 9 ארץ עוינת . . 10 אחד מהעמים שישבו בכנען . . 11 שמורה חקלאית קדומה משוחזרת ליד ירושלים . 12 א . תואר תורכי . . 14 "אבני דרך" בתקופה הרומית . . 16 ישוב בשרון המזרחי . . 18 ממבצעי מלחמת השחרור בדרום . . 19 מטוס נוסעים מתוצרת ישראל . . 21 מחסום לפי הבהמה . . 27 גלות . . 29 שה . . 30 חורבה בגליל התחתון , בסביבות התבור . . 34 גמד . . 35 כפר ערבי בשפלה שחרב אחר . 1967 . 36 גרעין . . 37 עמק . . 39 חומר בידוד משוח זפת , משמש לבניין . . 40 אורח חיים . . 41 "אבי כל בני עבר . 43 . " רקב . . 44 מרכז הרגש והרצון . . 46 מועט במשקלו . עמי : 68 מתוך אלבום של יורש העצר רודולף ( בגרמנית . ( עמ' : 77-71 באדיבות החברה להגנת הטבע . צילומי המושבה האמריקאית : עמי , 84 , 79 . 137-128 דב גביש : עמ' . 82 , 81 , 80 קולט צרויה : עמ' . 91-86 אוסף דן כירם : עמ' . 93 עמ' : 96-95 מאת ריי וילסון . : F . Scholten , Jaffa la belle 1930 עמי , 25 100 , 99 א . אוסף גרוסמן : עמי 100 ב , 126-117 ( באדיבות המרכז לחקר טבריה . ( עמ' : 107-10 + צילומי המחבר . עמ' : 110-108 באדיבות בית אלון .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר