ביקורת ספרים

עמוד:145

זה עתה הופיע הספר : שמאול אביצור מבחר מאמרים בידיעת איץ-ישראל תהליכי ייצור ואורחות חיים אביצור כתב עשרות מונוגרפיות ומאות מאמרים החובקים את מרבית התחומים הקשורים ללימודי ארץישראל ותרבותה החומרית בדורות האחרונים : טבע ונוף , דרכים ואתרים , תחבורה על מכלול מרכיביה ; תיירות ועליה לרגל ; הווי ופולקלור ; אתנוגרפיה ומוזיאולוגיה ; עדות ומיעוטים ; ערים וישובים , נחלים וניצול כוח המיס ; שימור נכסי העבר ; גיאוגרפיה וגיאוגרפיה היסטורית ; כלכלת הארץ , טבעה ותולדותיה בדורות קודמים ; ומעל לכל תהליכי ייצור וכלי עבודה לתולדותיהם . בקובץ זה לוקטו כעשרים מאמרים נבחרים מפרי עטו של אביצור . רבים ממאמרים אלו הופיעו בבמות צנועות ובלקטים פנימיים . הבאתם לציבור הרחב , יש בה משום תרומה לנושא ומחווה צנועה לאיש לרגל יובלו השמונים . תוכן עניינים : לתולדות כביש יפו-ירושלים ; שבעים שנה למסילות-ברזל בארץ-ישראל ; חלומות ג'מל פחה והישוב העברי ; מאוכף לגלגל ; תכנית ראשונה לניצול מרוכז של מי הירקון ; הצעה לניצול מי הירקון לפיתוחה של סביבת יפו ; מאור לאורה ; מחבצות-חרס ; כלי דלעת ; מזמרה ומגל ; מבשרי הלחס ; מיתקני אפיה וכליהם ; עבודות היער ; מתקני שאיבה קמאיים ; מקומו של כוח הרוח בפיתוחה של ארץ-ישראל ; צפת מרכז לתעשית אריגי צמר במאה הי"ז ; מוצרי-חברון ( מלאכות , אומנויות ותעשיות ;( הרובע היהודי בירושלים העתיקה ; ביבליוגרפיה .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר