ביקורת ספרים

עמוד:140

ביקורת ספלים מעוכות-המטתור בשפלת יהודה מאת עמוס קלונר ויגאל טפר הוצאת הקיבוץ המאוחר והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , 428 . 1987 עמי . הספר עוסק בחקירת מערות המסתור בתקופת מרד בר-כוכבא , שבהן רב עדיין הנסתר על הנגלה . הספר כולל ארבעה שערים : מבואות , מערכות המסתור , דיונים ונספחים . כל שער כולל פרקים שנכתבו לא רק בידי המחברים העיקריים . בשער הראשון מבוא גיאוגרפי תיאולוגי והתייחסותם למערכות המסתור בשפלת יהודה . עוד מופיעים שני פרקים נפרדים , של כל אחד מן המחברים , על תולדות המחקר ושיטת חקירת מערכות המסתור . השער השני , מביא לראשונה , בלווית צילומים ותכניות , יותר משלושים מערכות-מסתור בשפלה . למערכות המסתור בשפלה מצטרפים תיאורי מערכות בהר ובמדבר יהודה וכן בגליל . העבודה בגליל נעשתה בידי יגאל טפר ויובל שחר , המגדירים את המערכות שם כ"מסתורים תת-קרקעייס" ( ולא "מערכות מסתור" כבכל הספר , ( ואף מסכמים את מחקרם בדיון נפרד . בסך הכל מתוארות בספר 60-כ מערכות מסתור . גם אם מבחינה מחקרית הן מהוות את עיקר חשיבותו של הקובץ הרי אין זה הפרק המרתק ביותר . מטבע הדברים חוזרים התיאורים על עצמם ורבים בהם הפרטים הטכניים . הס ילוו ודאי את החוקר והמטייל בסיוריו באתרים אלה . למענם כדאי היה אולי להקדים סקירה כללית ממצה של מערכת מסתור אופיינית , ולשחזר מערכת שתכלול את עיקר המרכיבים ה"קלאסייס" המצויים במערכות מעין אלו . הדיונים שבשער השלישי של הספר הם אולי המענינים ביותר . אף שבהקדמה נאמר כי "אין לחפש בספר כתיבה מחודשת של אירועי מלחמת בר-כוכבא" הרי יש בדיונים התייחסות לבעיות ומסקנות היסטוריות . הדיונים בממצאים מהמערכות , בתאריכן , בתחומי המרד ובעיקר הפרק 1 + 0 " מערכות המסתור ומהלך מלחמת בר-כוכבא" - יש בהם משוס הצגה מחודשת של הדברים . המסקנות החשובות ביותר של המחקר חן , כי מערכות המסתור הן תופעה מתוכננת ומאורגנת . רובן המכריע נחצב לקראת ראשית המרד הן ביהודה והן בגליל , אך במרד עצמו לא לקח הגליל חלק למרות ההכנות . במערות המסתור הוכנו אספקה ונשק לקראת שלב הפתיחה של המרד , ובהן ניתן חיה להסתתר בשלבי המלחמה השונים . בשלב האחרון הן היוו מקומות מסתור ומפלט בדומה למערות מדבר יהודה . תפקידן העיקרי של מערכות המסתור לא היה אפוא אופרטיבי ( מלבד , אולי , אלה שבהרודיון ) אלא הן נועדו למסתור ולמפלט בעת המרד וההקבלה לתיאוריו של קסיוס דיו ממחישה זאת היטב . מחקר המע 1 כות לא תם ואפשר שהספר הוא רק סיכום ביניים התובע המשך . בולט העדרן של כתובות - עובדה מתמיהה האומרת דרשני . עיטון - מבט אלכסוני על מערכת-חמשתור מתוך "מערכות-חמסתור בשפלת יחודח"

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר