בנתיב עולי הרגל בימי־הביניים

עמוד:96

המפורסמות ( בריכת הקשתות . ( הממונה מסר לצלייינים באיטלקית או בלאטינית שורה של הוראות "עשה ואל תעשה" 0 כל אלה שיצאו למסע זה ללא אישור האפיפיור , מוצאים בזאת מקהילת המאמינים , אך יוכלו לזכות במחילה בביקורם במקומות הקדושים . . 2 קיים איסור מוחלט לנוע ללא מדריך מוסלמי . . 3 אסור לעולה הרגל להגיב על עוול שנגרם לו . . 4 אסור לדרוך על קברים מוסלמיים . . 5 אסור לשבור חלקים " ) מזכרות ( " מהקבר הקדוש . . 6 אסור ללכלך קירות על ידי רישום שמות . . 7 אסור להצטרף לתהלוכות דתיות . . 8 על הצליינים להימנע מלצחוק או לצהול בקול רם . . 9 אסור לפנות או לדבר עם המוסלמים , לצחוק ולהתל עימם . . 10 בייחוד אסור להסתכל על נשות המוסלמים . וו . אסור ללכת אחרי נשים מוסלמיות , אפילו אם נתבקשת לעשות זאת . . 12 אין לתת יין למוסלמים . . 13 על כל אחד להחזיק במוביל החמורים שלו . . 14 חל איסור לגלות את המוצא או המעמד . . 15 אסור לכסות את הראש במטפחת לבנה או להופיע בלבוש לבן . . 16 אין לשאת נשק . . 17 אין להאמין לאף מוסלמי . . 18 אין לעזוב את הקבוצה בשום מקרה . . 19 אין לשתות יין בפרהסיה . . 20 אין לשאת ולתת עם מוסלמים . . 21 אין לריב עימם לעולם . . 22 אין להיכנס למסגדים . ג . 2 אין להאשים את האחראי בשל עיכובים . . 24 יש לשלם את כל המיסים והעמלות הנדרשים . . 25 יש לתרום לבית החולים סכום קטן לאחזקת המקום . . 26 יש לתרום גם למנזר הפרנציסקאני על הר ציון . לבסוף — לאחר טרוניות והטרדות אין קץ מהאספסוף שסבב את השיירה , נתגלתה לעיני הצליינים המטרה הנכספת — ירושלים , שעוררה התרגשות אין קץ . לאחר הביקורת של נציג הפחה ופקידיו ליד השער ולאחר שאלה נתרצו על ידי מתנות מתאימות , אוכסנו הצליינים במקומות שונים . חלקם — אצל הקונסולים האיטלקים או באכסניית היוהניטים , במקום שיכלו ללון ללא הגבלת זמן תמורת סכום כסף פעוט . לחל ק מהצליי נים דאג המדריך ; חלק אחד אוכסן בהר ציון , במקום שהיו צריכים לשלם עם עזיבתם 5 דוקאטים . אך בתמורה הם קיבלו "חפצים קדושים" כגון נרות , תמונות , עפר ואבנים מהמקומות הקדושים , מחרוזות מעץ זית , צלבים קטנים מעץ את ועור . חל ק מהצליינים התאכסן אצל תושבים בודדים , שביניהם מוזכרים במיוחד היהודים . לאחר שהצליינים נחו מעמל הדרך , הם התאספו על הר ציון עם נרות שעווה והסתדרו לתהלוכה דתית . הממונה על כנסיית הקבר נשא נאום , בהתעכבו על קדושת המקומות שבהם יבקרו , והתהלוכה החלה לנוע לאתרים השונים . הצליינים היו מנועים מלראות את כל האתרים כנסיית הקבר - יעדם של עולי הרגל - בהדפס מראשית המאה הקודמת

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר