חבל הבשור

עמוד:71

חבל הבשור דן גזית מבוא תחומי חבל הבשור הם : בצפון — פרשת המים בין נחל גרר לבין נחל שקמה ; בצפון מערב — רכס כיסופים — בארי , במקביל לגבול רצועת עזה ; בדרום — חולות חלוצה —עגור —שונרא , במזרח — קו גובה 200 מי מעל פני הים , החופף בקירוב את אזור הגבעות עם מחשופי האיאוקן , בעלות קרקעות חצציות מלוחות וכיסוי לס מפותח מלוח . עיקרו של חבל הבשור התחתון הוא מישור אלוביאלי שטוח , בעל כיסוי לס בחלקו הצפוני ולס חולי בחלקו הדרומי , ההולך ומתרומם במתינות ממערב למזרח . גובהו הממוצע כ 00 ו מי מעל פני הים והוא תחום ברכסים נמוכים מכל עבריו : בצפון — רכס פרשת המים בין נחל גרר לנחל שקמה , בצפון מערב — סדרת רכסי כורכר,- במזרח מצויה המדרגה העליונה של נחל הבשור , ובדרום — רכסי חוליות חלוצה הנמשכים ממערב למזרח . בצפון המישור , זורם ממזרח למערב נחל גרר ויובליו וערוץ נחל הבשור חוצה אותו מדרום מזרח לצפון מערב . מקור המים היחיד , הנובע כל ימות השנה , הוא עין בשור ( עין שלאל . ( הנתונים הארכיאולוגיים מעידים , כי כך היה הדבר לפחות ב 5 , 000 השנים האחרונות . מלבדו קיימות נביעות באפיקי הנחלים , בחלקן מלוחות , הפעילות בעיקר בחודשי החורף והאביב . רוב הנביעות נמצ אות בנחל גרר , בין תל שרע לבין תל הרור ( תל שריעה , תל אבו הוריירה . ( הנביעות באפיק נחל הבשור מתרכזות באזור באר אסנת ( ביר א סאני , ( שבמפגש הנחלים בשור — באר שבע , באזור באר צאלים ( ביר שנק , ( ביר קמלה ועין שרוחן ( עין אל פאר . ( בנקודות אלו גם נוצרים גבים עונתיים על תשתית הסלע האיאוקני , הסמוך לקרקעית הערוץ . בתקופות שונות הופעלו טכניקות שאיפשרו למצות את פוטנציאל המים של החבל . תבונות כאזור גבול חבל הבשור התחתון מתייחד כאזור גבול בכמה תחומים : גיאוגרפי , אקלימי ומשקעים ומדיני פוליטי . החבל הוא גבולו הדרומי של מישור החוף , המתאפיין בסדרת רכסי כורכר מקבילים וביניהם מרזבות בעלות כיסוי חול וקרקעות ממוצא חולי איאולי . מבנה זה בולט בצפון חבל הבשור התחתון , ופוחח ככל שמרדימים , עד שבדרומו ( באזור ניר יצחק — כרם שלום ) כמעט שאינו ניכר . מצד שני , החבל מהווה את קצהו הצפון מערבי של הנגב : מבחינת מבנהו הוא המשכה של בקעת באר שבע מערבה ויחד אתה נכלל באזור המכונה "צפון הנגב . " בחבל הבשור התחתון עובר הגבול בין שני אזורים אק לימיים עולמיים : האזור הים תיכוני מצפון והאזור הערכתי , הצחיח למחצה , מדרום וממזרח . הוא מושפע על כן מהתכונות האקלימיות האופייניות לשני האזורים כאחד והוא הדין גם לגבי עולם החי והצומח . מיקומו של החבל בין שני אזורי האקלים , גורם להפרשים חריפים בכמויות המשקעים השנתיים והסטיה מהממוצע הרב שנתי היא לעתים קיצונית . מכל מקום , " גבול חקלאות הבעל" — שהוא קו ה 250— 200 מ"מ גשמים בשנה — חוצה את החבל במרכזו לרוחבו , כאשר ב 40 ° / 0 מהחורפים הוא נודר לצפונו של האזור , ואז נכלל כל החבל באזור השחון . סמיכותו של החבל ליחידות מדיניות מוגדרות במהל ך ההיסטוריה ( פלשת , כנען , יהודה ומצרים ) הביאה לכך שחבל הבשור שימש כאזור גבול ביניהן כאשר לעתים קרובות הוא עצמו לא נכלל בתחום יחידה פוליטית מוגדרת , אלא היווה תחום השפעה או "מרדוב התרעה . " תפיסת חבל הבשור התחתון כאזור גבול , מסייעת להבנת תהליכי התיישבות שונים שעברו עליו במהל ך ההיסטוריה . הוא לא היה מעולם יחידה טריטוריאלית אוטונומית , אלא הושפע תמיר מתהליכים חברתיים שלטוניים וכלכליים של המרכזים היישוביים הסמוכים .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר