כנסיית מרים (תיאוטוקוס) בהר גריזים

עמוד:66

החפירה לאור המקורות ההיסטוריים מעדותו של פרוקופיוס אנו שומעים על שני שלבים בבניין חכנסיה . שלב א - בימיו של זנון נבנתה חכנסיח ואולי גם חומח סביבה . שלב ב - בימיו של יוסטיניאנוס נוספה חומח חיצונית שלא איפשרח את כיבוש המתחם . עד כה היה מקובל שהכנסית נבנתה בידי זנון , ואילו החומות והמגדלים סביב ניבנו בידי יוסטיניאנוס . גילוי השער וחפריסטיל , והעובדה שהשער ניבנה כחלק אינטגרלי של הפריסטיל וחכנסיח מצד אחד ושל הביצורים מצד שני מרמזים , אולי , שהכנסיח והמתחס סביבה נבנו באותו הזמן על-ידי זנון . שער בקנה מידה כזה אין לו כל ערך בלי חומה בצורה שתגן עליו . אנו משערים שהמתחם הצפוני , שנראה כחריג בבנייה כולה הוא התוספת שבנה יוסטיניאנוס . מתחם זה נסמך למתחם הדרומי ומבחינה טכנית לפחות הוא מאוחר לו . המתחם הצפוני נבנה בנקודת התורפה של האתר - השער , והדרך הבאה מצפון , שהיא ציר חעליח חכמעט יחידי מכיוון שכם . רעיון זח לא רק תואם את הנתונים הארכיאולוגיים , אלא אף תואם את דברי פרוקופיוס . עד כה לא התגלה כל רמז לקיומה של חומח קדומה לזו שמקיפה את הכנסיח , וברור שהכנסיה מזמנו של זנון חייבת היתה להיבנות עם אמצעי הגנה נאותים . מכאן אנו מניחים שהחומה שמקיפה את המתחם הדרומי הוקמה בימיו של זנון , ואילו המתחם הצפוני הוא מימי יוסטיניאנוס . באשר לקיומו של בית כנסת במקום , הנזכר בדברי מאלאלאס והכרוניקון פסחלה ( מקור היסטורי משותף , ( יש לדעתנו להטיל ספק בעובדה זו . עד כה לא נמצא כל זכר לקיומו של בית כנסת במקום . יתכן שהכוונה היא שהכנסיה נבנתה במקום בית כנסת , שהיה על הר גריזים , אך לאו דווקא באותו מקום . הקמת הכנסיח בחר גריזיס , והמאבק חשומרוני-נוצרי מעלים שוב את שאלת מקום המקדש השומרוני בתקופה ההלניסטית , ובכלל זח את מקום קודש הקודשים של העדה השומרונית . הארכיאולוג ר . בול , העלה השערה בעקבות החפירות שלו בתל א-רס וגילוי , כביכול , של שרידי מקדש שומרוני בתחתית המקדש הרומי ( מקדש , ( B שהמקדש השומרוני שנבנה בתבנית המקדש בירושלים בימיו של סנבלט מושל שומרון ( קדמ' יג , 256-254 מלח' א , ג , ו , ( הוא זה שחשף בגבעה הצפונית של ההר . ואולם , ניתוח מחודש של ממצאיו ובעיקר גילוי העיר ההלניסטית בהר גריזים , שאתר הכנסיה נמצא במרכזה ובקצה המתחם העליון , מאפשר לנו לחזור ולחפש את המקום המקודש , ומקום המקדש השומרוני באזור הכנסיח . בחפירת בדיקה שנערכה במרכז הכנסיה התגלו שרידי בניה הלניסטית . יש בעדות זו כדי לחזים את דבריהם של ר . בול ושניידר , חופר הכנסיה , שבמקום לא התגלו שרידים הלניסטיים . המעניין הוא ששלושת האתרים המקודשים השומרוניים "שתים עשרה האבנים , " "גבעת עולם" ומקום "עקדת יצחק" מקיפים את הכנסיה סביב . אנו משערים שאזור הכנסיח חיה המקום המקודש השומרוני ורק בניית הכנסיה וחילול המקום בידי הנוצרים הם שהביאו להשבחתו כמקום מקודש . עדות זו תואמת גם את מיקום המזבח ( כנראה שומרוני , ( המופיע על מטבעות העיר ניאפוליס יחד עם מקדש זאוס בקצה הצפוני .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר