מודלים התיישבותיים בדרום השרון בעת העתיקה

עמוד:43

יחידות המשנה שבמודל מתאימות גם למבנה השטח , כפי שהיה בתקופה הפרסית . לאפולוניה קשור כל החוף המרכזי והצפוני ואגן נחל פולג ; לתל קסילה קשור תחום אגן הירקון המערבי , ולאנטיפטריס - אגן הירקון המזרחי ; תחום כפר סבא כולל את ישובי מרכז המרזבה המזרחית ואת ישובי הגבעות הסמוכים אליה ; לטירה שייכים ישובי צפון המרזבה ( אגן נחל אלכסנדר ) וישובי הגבעות הסמוכים . התאמת המודל התיאורטי למערכת הישובים בדרום השרון בתקופה הביזאנטית מעידה על כך שמערכת זו התפתחה באופן הדרגתי ובהתאמה מירבית לתנאי השטח וליכולת ניצולו , ללא הפרעות משמעותיות מצד גורמים חיצוניים כגון מלחמות ושינויי שלטון . בשלושה מהאתרים המרכזיים בדרום השרון ( אפולוניה , כפר סבא ותל קסילה ) ובאתרים קטנים יותר מסביבם התגלה ממצא ארכיאולוגי ואפיגרפי שומרוני ( כתובות , קמיעות ונרות אופייניים . ( לגבי אפולוניה וכפר סבא יש גם התייחסות במקורות היסטוריים כאל ישובים בהם גרו שומרונים . תהליך התיישבותם של השומרונים בדרום השרון החל בתקופה הרומית והגיע לשיאו בתקופה הביזאנטית . מתקבל הרושם שהשומרונים היו הגורם האתני העיקרי בתנופת ההתיישבות שהביאה לפריחת דרום השרון בתקופה הנדונה . סיכום במאמר זה ניסינו להעמיד זה מול זה את מערך הישוב באזור בתקופה הפרסית , שחיה מצומצם מאד בהיקפו , ואת מערך הישוב בתקופה הביזאנטית , בעת שהתפרושת חישובית הגיעה לשיאה . למערכי ישוב אלה יושמו מודלים התיישבותיים שגובשו במחקר הרגיונלי המודרני והמבוססים על עקרונות בסיסיים בהתנהגות האדם ובהתיישבותו בשטח . מתברר שלגבי התקופה הביזאנטית מודל תיאורטי זה מתאים במידה רבה לתפרושת הישוב בדרום השרון . בתקופה הפרסית , לעומת זאת , המודל מתאים רק לחלק מהאתרים , ולגבי אחרים התמונה שונה עקב פעילות גורמים חיצוניים . הפעילות הפניקית בחוף בתקופה הפרסית וההתיישבות השומרונית באזור כולו בתקופה הביזאנטית , מאפשרות להסיק שגורם אתני פעלתני המצוי בתנופת עשייה , יכול להביא לשינוי משמעותי בתפרושת הישוב באזור מסוים ולתרום לפריחתו . הערות ומקורות . 1 פירוט מלא של ממצאי החפירות והסקרים וכלל חמידע הארכיאולוגי שעליו מבוסס מאמר זח , מרוכזים בספר- העומד להתפרסם ; י . רול , א . איילון , אפולוניח ודרום השרון - דגם של עיר רווף והעורף היישובי שלח . על כן לא הובאו כאן מראי מקום באשר למידע זח . I . R . Hordcr , Locational Models and the . 2 Study of Romano-British Settlement , ? DX . Clarke ( cd ) , Models in Archaeology , London 1972 , pp . 887-909 ; A . Ellison , J . Harris , Settlement and Land use in the Prehistory and Early History of Southern England : A Study Based on Locational Models ; D . L . Clarke ( ed . ) , Models in Archeology , London , 1972 pp . 911-262 דוגמא ספציפית של יישום מודל כזה במרחב מסויים בארץ-ישראל ראה : י . שלהב , מעמדה האזורי של טול כרם . יהודה ושומרון , פרקים בגי- אוגרפיה יישובית , ירושלים תשל"ז , עמ' . 269-258 . 3 י . קרמון , התנאים הפיסיוגרפיים של השרון והשפעתם על התפתחותו היישובית . ידיעות כג ( תשי '' ט , ( עמ' . 133-111 המאמר פורסם לאחרונה מחדש : מאמרים נבחרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל ( אריאל ( 41-40 תשמ '' ח , עמ' . 160-137 R . Gophna , E . Ayalon , The History of A Settlement in the Tel Michal Region . Z . Her- zog ( ed . ) , Tel Michal ( in press ) . . N . 5 שטרן , התרבות החומרית של ארץ-ישראל בתקו- פה הפרסית , ירושלים תשל '' ג , עמי . 239-238 . 6 י . רול , א . איילון , אפולתיה / ארסוף - עיר חוף בדרום השרון , קדמוניות טו ( תשמ"ב , ( עמ' 16 . 22

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר