מודלים התיישבותיים בדרום השרון בעת העתיקה

עמוד:39

התחיל תהליך של התרחבות דמוגרפית ויישובית שהגיע לשיאו בתקופה הביזאנטית . לכן תוצג כאן פרישת הישוב בתקופה הפרסית כמייצגת את ראשיתו של התהליך , וזו של התקופה הביזאנטית כמבטאת את שיאו . המודל ההתיישבות * בתקופה הפרסית ( מפה ( 1 מספר הישובים , היקפם ופרישתם בשטח תואמים , כאמור , פחות או יותר , את המצב ששרר באזור בפרט ובארץ-ישראל בכלל בתקופות הברונזה והברזל . בחוף מצטיירים שני דגמי ישוב : * באגן נחל פולג היה הישוב המרכזי בתל פולג וסביבו 4 ישובים קטנים . זהו מערך הישוב המסורתי של "עיר ובנותיה" שחיה באזור תקופה ארוכה קודם לכן , המבטא התפתחות יישובית רצופה בעלת אופי מקומי . יש לציין ששלושה מארבעת הישובים הקטנים סמוכים לתל וצמודים אחד לשני וזאת כנראה עקב מיעוט אדמה חקלאית באזור , שמנע התפרשות בשטח נרחב יותר . * בשני הישובים המרכזיים אשר בחלקה הדרומי של רצועת החוף התגלו ממצאים הקושרים אותם עם הפעילות השלטונית הפרסית בארץ-ישראל . בתל מיכל התגלו בין היתר מצודה , מחסנים שהיוו כנראה חלק ממערכת אגירה ממלכתית וקברים שהממצא בהם מצביע מפה ; . דרוס השרון בתקופה הפרסית ( שרטוט : א . פראן )

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר