ירדן מבחר מאמרים

עמוד:5

הקדמה ירוודה של חוברת זו הוא במגוון הנושאים העשיר ; היסטוריה קדומה וחדשה ; טבע ונוף ; אמנות ואדריכלות ; ארכיאולוגיה ואתרים ; אתנוגרפיה וחיי יום יום ואפילו אוסף של תמונות עתיקות הרואות כאן אור לראשונה . הקובץ מסתיים במחקר מקורי רב היקף על ההתנחלות ותקופת השופטים בירדן לאור המחקר הארכיאולוגי . אנו מודעים לכך שהפרסום רואה אור בתקופה שבה התיירות הישראלית לירדן אינה בשיאה . הספקנים יאמרו לא בלי צדק שדרושה מידה לא מבוטלת של אופטימיות בתקופה זו של אי ודאות להוציא ספר בנושא ירדן . אם להנמקה אנו נזדקים — נציין , שמאז שפרסמנו את הספרים על ירדן , ( 1995 ) התרחבו ידיעותנו על נושא זה וראו אור מחקרים רבים . התיירות ההמונית לירדן שבאה בעקבות פתיחת השערים , פינתה את מקומה לקילוח דק של קבוצות ויחידים שהגיעו למקומות נידחים . מהם שעסקו במחקר בוטני או ארכיאולוגי ואחרים התחקו אחר היבטים אתנוגרפיים , ואלה באים לידי ביטוי בקובץ שלפנינו . ועוד זאת , גל התיירות הצפוי לקראת שנת אלפיים לא יפסח גם על ירדן , הנערכת אף היא לקליטת חלק מתיירות זו , שתביא ודאי לשיתוף פעולה בין שתי הארצות , התלוי כמובן גם בהעמקת תהליך השלום . יש על כן סיבה טובה להניח , שהתיירות הישראלית לירדן תתחדש במוקדם או במאוחר . עוד ראוי לציין , שרוב החיבורים בקובץ הם בעלי אופי מאד כללי והם זורים אור על נושאים רבים בתולדות ארץ ישראל לתקופותיה , מהיבטים שלא זכו עד עתה להתייחסות נאותה . לא אחת ההשוואה לירדן , תולדותיה , אתריה והווייתה משלימים או מחדדים את ידיעותנו בנושא ארץ ישראל . במקרים רבים הנושאים משותפים לשתי הארצות , אף שיש להם קווי יחוד מקומיים . כך הדבר למשל , בכל מה שנוגע לאמנות ולאדריכלות בתקופות הקלאסית והביזאנטית , טבע ונוף , מסילת הברזל החג'אזית ( שסעיף ממנה עובר כידוע גם בארץ ישראל המערבית . ( הוא הדין באשר לחיי יומיום , מתקני ייצור ומלאכות מסורתיות , שהיטיבו להשתמר בירדן בהשוואה אלינו , והם מאפשרים להתחקות אחר כלים ואורחות חיים שהיו בארץ ונעלמו , ואין אלו אלא דוגמאות מעטות . לסיום , לא נותר לנו אלא להודות לאלה שסייעו לנו במלאכתנו . אנו מודים לכותבים הרבים שתרמו מפרי עטם שלא על מנת לקבל פרס . תודה מיוחדת למוסד יד בן צבי בירושלים ולמרכז דיין באוניברסיטת תל אביב שהעמידו לרשותנו אחדים מהמאמרים בקובץ . עוד נתונה תודתנו לאב מישל דה טרגון מביה"ס הצרפתי למקרא ( סט . אטיין , ( שהואיל להעמיד לרשותנו את אוסף הצלומים הנדיר על ירדן . על אף תרומתם ועזרתם של האישים והמוסדות הנזכרים , אין הדבר מחייב אותם ואם נפלו שיבושים או אי דיוקים הם כולם אל אחריותנו . ירושלים , חשון תשנ"ט נובמבר 998 ו אלי שילר הוצאת ספרים אריאל

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר